Hepatit b-patienter diskrimineras i Kina
Lu Jun, chefskoordinator på Yirenping-Centret talar i Hongkong om regeringens inblandning med forumet. (Foto: Wu Xue'Er/The Epoch Times)


Efter att ha klarat ett prov för att bli statstjänsteman nekades en student från Zhejiang-universitetet plats när man kom på att han hade Hepatit B. I sin ilska dödade han den rekryteringsansvarige.

Året var 2003 och den unge mannen hade avslutat sin utbildning vid en av Kinas finaste skolor. Rätten fann honom skyldig till mord och dömde honom till döden. Han rev papperet med domen i bitar.

En fil.dr från Xiamen-universitetet kunde inte få något jobb när man fann att han bar på Hepatit B. Han tog sitt liv genom att hänga sig i ett badrum.

Många sådana tragedier händer varje år i Kina enligt Lu Jun, koordinator på Yirenping-centret i Peking och ansvarig för hemsidan ”Hälsovård för lever och gallblåsa”.

Hepatit B-patienter råkar ut för allvarlig diskriminering i Kina. Lu säger att denna diskriminering leder till direkt hat, social utstötning och tragedier som de nämnda. Personer med Hepatit b har svårt att få anställning eller ens gå i skolan.

Även bland utländska företags avdelningar i Kina vägrar 80 procent att anställa människor med hepatit B.

Uppskattningsvis 100 miljoner människor i Kina bär på hepatit B. Sen 2003 har många använt nätforumet ”Hälsovård för lever och gallblåsa” (bbs.hbvhbv.com) för att få kontakt med andra som också bär på sjukdomen.

Detta forum har blivit ett hem för människor med hepatit B som söker information och grundläggande mänskliga rättigheter. Det hjälper dem att bekämpa diskriminering, bland annat genom att organisera antidiskrimineringsmål mot olika myndigheter.

Den kinesiska kommunistregimen har dock inte stöttat forumet utan förtryckt och förbjudit det. Detta har lett till mycket ilska och besvikelse bland de drabbade.

Lu pekar ut tre faktorer som bidragit till den omfattande diskrimineringen mot människor med hepatit B.

Den första är det faktum att det saknas regler för hur läkemedelsföretag får göra reklam, vilket lett till smittorisken vid hepatit B överdrivits. Avsikten var att sälja mer läkemedel, men dessa taktiker har lett till att allmänheten fruktar och missförstår sjukdomen.

Den andra är att regimen screenar alla som ansöker om att bli offentligt anställda för hepatit B sedan 1997. Många privata företag har tagit efter och vägrar personer med hepatit B anställning.

Den tredje är att man infört lagar som förbjuder hepatit B-smittade i Kina att ha vissa jobb, däribland vaktmästare, hisskötare, expedit, skollärare och alla jobb inom livsmedelsindustrin. Dessa över 20 lagar har berövat hepatit B-smittade deras grundläggande rättigheter.

Översatt från: http://en.epochtimes.com/news/8-7-4/72904.html