Hennes far har Alzheimer (video)


Alzheimer är en fruktansvärd sjukdom. Den gradvisa försämringen medför ofta en hel del smärta för den drabbade och deras familjer.

https://www.youtube.com/watch?v=4Sl_DGLxm1s

Men allt som oftast lyser strålar av ljus upp den olyckliga vägen. Ett sådant magiskt ögonblick fångades på den här videon av Lisa Abeyta.

Den kommer att smälta ditt hjärta. Det smälte vårt.

Se video på länken