Hemsidor som öppnades under OS åter stängda
Den öppning till vissa delar av internet som skapades under OS i Kina är nu åter stängd. (Foto: China Photos/Getty Images)


Efter påtryckningar från utländsk media hävde den kinesiska regimen blockeringen av flera utländska hemsidor under OS i Peking. Nu blockeras de igen.

Två veckor före OS 2008 öppnades den kinesiska regimens internetbrandvägg för flera utländska hemsidor som anses mycket känsliga, däribland Radio Free Asia, Voice Of America, BBC Chinese Network, Mingpao Daily News från Hongkong, Asia Weekly och Apple Daily News. Nu kan man dock inte längre nå dessa sidor i Kina. 

Huang Liangtian, tidigare chefredaktör för Journal of the Common People och nuvarande chefredaktör på China Agriculture Week sade till Radio Free Asia:
– Er hemsida har blockerats sedan förra månaden. Mingpao Daily News och andra känsliga sidor har också varit mycket svåra att öppna sedan början av månaden. BBC och VOA Chinese Network är också blockerade.

Huang delar många andra kinesers missnöje med hur regeringen påverkar hans möjligheter att hitta information. 
– De stryper pressfriheten. Allting beror på att den kinesiska regeringen inte är redo att öppna sig mot omvärlden. Regeringen, som är de som tjänar på detta, använder denna metod för att upprätthålla så kallad stabilitet. Stabilitet på ytan sätts högre än allt, till och med högre än lag och frihet.

När den kinesiska regeringen ansökte om att få stå som värd för OS lovade de upprepade gånger att de skulle ge full frihet till den utländska pressen under deras besök. Det innefattade, hävandet av blockeringen av utländska hemsidor. 

I juli betonade Kinas statliga press- och publikationschef Liu Binjie att Kinas informationsfrihet inte bara skulle vara under OS utan att det skulle bli en långsiktig trend.

Det tog emellertid mindre än ett halvår innan de känsliga utländska hemsidorna återigen stängdes. Zan Aizong, en aktivist för internetfrihet, sade att trots att han redan väntat sig detta ändå var frustrerad.

RFA:s reporter försökte kontakta Kinas generaladministration för press och publikationer för att höra sig för om dessa blockerade hemsidor, men samtalen gick inte fram.

Översatt från engelska: http://en.epochtimes.com/n2/china/china-internet-blockade-8535.html