Hemlighetsfullt partiorgan försvagas
Beväpnad polis patrullerar vid Himmelska fridens torg, utanför den förbjudna staden i Peking. (Foto: Feng Li/Getty Images)


Den 4 juni meddelade en statlig tidning i Guangdongprovinsen att ledningen av det politisk-rättsliga utskottet i området ska förändras. Detta tycks vara ett led i en pågående trend där makten är på väg att tas ifrån de hårdföra partielement som vanligen styr de här utskotten över hela landet. 

Artikeln, som meddelar att den biträdande chefen tar över kontrollen i sex städer i provinsen, publicerades i tidningen Southern Metropolis. 

Tidigare har chefen för politisk-rättsliga utskottet även tjänat som chef för byrån för offentlig säkerhet, men det har nu ändrats. Den biträdande chef som tar över i utskottet har ingen bakgrund inom Kinas säkerhetsapparat. 

Det är sex av de 21 städerna på prefekturnivå i Guangdongprovinsen som påverkas på detta sätt. Förutom dessa 21 städer har man även 33 kommuner på häradsnivå och 43 storstadsområden. 

Artikeln publicerades på dagen 23 år efter massakern på Himmelska fridens torg, och i Kina är sådan propaganda noggrant orkestrerad och planerad. Det faktum att artikeln publicerades på den ”känsliga” dagen 4 juni ses av politiske kommentatorn Wei Tuo som ännu ett tecken på hur Zhou Yongkangs makt försvagas. Zhou är chef för det politisk-rättsliga utskottet och sitter även i politbyråns ständiga utskott, som styr partiet och därmed Kina. 

Medan fraktionerna inom partiet strider och partiledaren Hu Jintao och premiärminister Wen Jiabao skyndar på sina utrensningar av sina motståndare, har den här förändringen i Guangdong större betydelse, menar Wei. Guangdong har alltid varit ett experimentområde som kommunistpartiet använt för att testa politiska förändringar, sade han.

Wei tror att politisk-rättsliga utskottet kommer att avskaffas.
– När politisk-rättsliga utskottet eliminerats kan den som leder det fokusera på sin roll som biträdande partichef. Det kommer inte finnas något behov av personalförändringar, sade han. 

– Wang Yang [Guangdongs partichef] är allierad med Hu och Wen. Genom att ändra traditionen med att politisk-rättsliga utskottets chef också leder byrån för offentlig säkerhet skapar Wang ett exempel för andra för hur man isolerar och försvagar politisk-rättsliga utskottet. 

Guangdong är inte den enda platsen där politisk-rättsliga utskottet håller på att struktureras om. I maj hade sammanlagt fyra andra provinser avslutat sina egna ledarskapsförändringar. De nyligen utsedda provinsiella partikommitténs ständiga utskott har vanligen 12-14 medlemmar. Den nuvarande chefen för politisk-rättsliga utskottet finns inte med i de här ständiga utskotten i Shandong, Shanghai, Shaanxi och Qinghai. 

Wen Zhao, som är politisk kommentator för New York-baserade NTD Television gav sin analys. Han sade att det är högst sannolikt att detta är ett tecken på att regimen håller på att ta ifrån politisk-rättsliga utskottet deras makt. Shandong, Shanghai och Guangdong har redan kastat ut politisk-rättsliga utskottet. Wen Zhao ser detta som ett tecken på att utskottet håller på att monteras ner. 

I Kinas politiska landskap är det Guangdong och Shanghai som leder förändringen. Det de gör, görs vanligen på direkt order från centralregeringen. Därefter förväntas andra regioner följa efter, enligt Wen. 

Det kan också handla om att politisk-rättsliga utskottets makt helt enkelt håller på att normaliseras. Det har nämligen nått en aldrig tidigare nivå av makt och inflytande under det senaste årtiondet på grund av sin roll i förföljelsen av Falun Gong. 

Översatt från engelska