Hemliga sällskap, förr och nu
(Background: Dmitriy Lesnyak/iStock/Thinkstock)


Genom historien har grupper av människor samlats för att styra de större politiska, ekonomiska och sociala händelserna till sin fördel, vare sig det var kejsare, kungar, drottningar eller deras rådgivare och församlingar. Det har dock funnits andra ganska okända grupper som kan ha haft avsevärt inflytande utan att ha hamnat i rampljuset.

Tempelherreorden var ett medeltida hemligt sällskap av kristna riddare som grundades omkring år 1118 för att skydda pilgrimer på väg till det heliga landet under och efter korstågen. De fick officiellt stöd från katolska kyrkan 1129. Inom några årtionden blev de en av de mäktigaste ordnarna i Europa, med ett stabilt och sofistikerat banksystem, stark militär närvaro, mängder av följeslagare, och ett allt större territorium.

Det gyllene snittet: universums hemliga kod


En målning av tempelriddare från 1870. (Wikimedia Commons)

En målning av tempelriddare från 1870. (Wikimedia Commons)

Tempelriddarna var mer än bara korstågsriddare med pengar; de hade en strikt uppförandekod, bland annat att inte retirera i strid såvida de inte var i totalt numerärt underläge, och de lovade att skydda pilgrimer på deras resor.

Riddarna blev också sammankopplade med många kristna legender, inklusive legenden om att Kung Salomos skatt ska ha hittats begravd i Salomos tempel i Jerusalem, enligt National Geographic. Det har också spekulerats i att de kan ha funnit förbundsarken, den heliga graal, och/eller Jesus Kristus blod.


Temple Manor, byggt av riddarna 1160. Idag är det en del av en industrifastighet nära en järnvägslinje. (Wikimedia Commons)

Temple Manor, byggt av riddarna 1160. Idag är det en del av en industrifastighet nära en järnvägslinje. (Wikimedia Commons)

Det finns inga bevis för att de lyckades i jakten på skatten, men tempelriddarna samlade på sig stora förmögenheter på sin tid – tillräckligt för att de skulle komma på kant med den franske kungen Filip i början av 1300-talet. Kungen, som var skyldig orden en stor summa pengar, grep och torterade hundratals medlemmar i orden på anklagelser om avgudadyrkan, kätteri och djävulsdyrkan. Många i orden blev avrättade. Orden upplöstes av påven några år senare och kvar fanns bara krossade drömmar och legender.

Världens största pyramid – som du troligen aldrig hört talas om

Illuminati

Illuminati betraktas av många moderna konspirationsteoretiker som ett hemligt sällskap som i det fördolda härskar över världens regeringar, ekonomin och över många andra mäktiga organisationer.

Organisationen grundades 1776 av en man vid namn Adam Weishaupt, en bayersk juridikprofessor, enligt Discovery News. Weishaupt påstod sig ha hemlig, esoterisk kunskap, men det är oklart varifrån han hade erhållit den här informationen. Vidare trodde sällskapet att människan inte var ond i sitt naturliga tillstånd, utan blev korrumperad av religion, regeringsmakt och andra krafter i det samtida samhället.


Grundaren av Illuminati, Adam Weishaupt, avbildad av Johann Friedrich Rossmässler (ca 1775–1858). (Wikimedia Commons)

Grundaren av Illuminati, Adam Weishaupt, avbildad av Johann Friedrich Rossmässler (ca 1775–1858). (Wikimedia Commons)

Weishaupt sägs ha haft detaljerade och organiserade planer på att förändra världen och han trodde att alla i framtiden skulle acceptera hans läror, enligt Discovery.

Illuminati förklarades till slut olagligt i Bayern 1783, vilket ledde till att sällskapet löstes upp i resten av Tyskland runt 1800. Idéerna hade emellertid redan spridits till Amerika och runt om i Europa. Detta har fått många att spekulera i att orden finns kvar än idag, i yttersta hemlighet.

Alltmedan världsekonomin växer, framförallt sedan grundandet av FN, har konspirationsteoretiker fortsatt att ta upp exempel på gruppens existens och inflytande, då enighet i världen avseende styre, ekonomi och tänkande tycks ha varit det yttersta målet för illuminati.

Frimurarna

Frimurarna är ett hemligt sällskap som är ganska välkänt idag. Deras existens är inte så mycket av en hemlighet men vad de gör bakom stängda dörrar förblir ett mysterium. Många av de amerikanska grundarna var frimurare, som till exempel George Washington, Benjamin Franklin, Paul Revere och många andra, enligt Masonic Service Association (MSANA).


”Det allseende ögat”, också illustrerat på baksidan av den amerikanska dollarsedeln. Symbolen har i perioder associerats med illuminati och/eller Frimurarna. Dock kan den helt enkelt vara en referens till Guds ”öga” som vakar över mänskligheten. (Três Tiles/Wikimedia Commons)

”Det allseende ögat”, också illustrerat på baksidan av den amerikanska dollarsedeln. Symbolen har i perioder associerats med illuminati och/eller Frimurarna. Dock kan den helt enkelt vara en referens till Guds ”öga” som vakar över mänskligheten. (Três Tiles/Wikimedia Commons)

Den första storlogen i England grundades 1717, men frimurarnas ursprung är oklart. En dikt som refererar till frimurarna, ”Regiusdikten”, dateras till 1390 men sällskapets ursprung kan sträcka sig ännu längre bak i tiden.

Frimurarna ser sig själva som ett världsomfattande broderskap med betoning på personliga studier, självförbättring, upplysning, mänsklig värdighet, individuell frihet, religionsfrihet, demokrati och social förbättring. Sällskapet brukar vara involverat i de lokalsamhällen där man har filialer, och sällskapet utövar regelbundet filantropi. Frimurarna hjälpte också till att grunda de första allmänna skolorna i Europa och Amerika, enligt MSANA.

Skull and Bones

Ett annat välkänt sällskap är Skull and Bones på Yale University. Likt Frimurarna är det helt känt att Skull and Bones existerar, men vad de faktiskt ägnar sig åt är ett mysterium.


Sällskapet Skull och Bones möteslokal på Yale University. (Wikimedia Commons)

Sällskapet Skull och Bones möteslokal på Yale University. (Wikimedia Commons)

Vidare har sällskapet bara 15 medlemmar per år, vilket innebär att bara 800 medlemmar är vid liv vid varje given tidpunkt, enligt CBS News. Även om orden är liten, så finns bland dess medlemmar amerikanska presidenter (både George Bush den äldre och George Bush den yngre), senatorer (bland andra senator John Kerry) och en mängd regeringstjänstemän och andra högt uppsatta befattningshavare.

Sällskapet grundades 1832 och kallades ursprungligen Eulogian Club. Fortfarande träffas man två gånger i veckan. Det är inte mycket som är känt för allmänheten, vilket skapat mycket rykten och spekulationer. Andra ser organisationen bara som ett brödraskap för eliten, som är reserverat för sönerna till de allra mäktigaste.

Bilderberggruppen

Ett annat hemligt sällskap som är mindre känt än de andra som nämns här, men som säkerligen existerar, har definitivt betydande inflytande i världen. Det kallas Bilderberggruppen och träffas en gång om året vid en tredagars konferens. Dess medlemmar träffades första gången på Hotel de Bilderberg i Oosterbeek i Nederländerna, enligt gruppens officiella hemsida.

Megaliter och forntida tempel – mer än bara stenar?

Gruppens deltagare förändras från år till år, och mötet sker helt genom inbjudningar. Platsen för den årliga konferensen byts regelbundet och journalister tillåts inte närvara. Agendan för mötena är att främja dialogen mellan Europa och Amerika. Detta var särskilt viktigt under andra världskriget, då sällskapet grundades.

Enligt organisationens hemsida är medlemmarna fria att tala om sällskapet, men de tillåts inte citera en särskild medlem. Det här är för att säkerställa att medlemmarna kan vara fria att delta i en öppen dialog och debatt.