Hemliga dokument om Katynmassakern publicerade på internet
Katyn Memorial i Jersey City, New Jersey. Ryssland har offentliggjort hemliga Katynhandlingar, vilka ger en inblick i ryska armens massaker på 20 000 polska soldater 1940. (Foto: Michael Loccisano / Getty Images)


Elektroniska kopior av hemliga Katyndokument publicerades förra veckan på det ryska federala arkivets webbplats. De avslöjar detaljer om Sovjets massaker på polska officerare år 1940.

Rysslands president Dmitrij Medvedev beordrade publiceringen av dokumenten, i enlighet med vad han lovade Polen efter den tragiska flygolyckan i Ryssland den 10 april, som dödade den polske presidenten och hans hustru tillsammans med 94 andra personer.

20 000 polska officerare och medlemmar av intelligentian mördades 1940 på sovjetiskt territorium av folkkommissariatet för inrikesfrågor (NKVD) med Stalins godkännande.

År 1943 upptäckte tyskarna
massgravarna i närheten av lägren, liksom fängelser i Katynskogen, vilken nu har blivit en minnesplats. Stalin anklagade naziregimen för brottet.

Denna propaganda har fortsatt att cirkulera i Ryssland efter att regimen föll 1991.

De hemliga handlingarna som ingår i ”Särskild dossier nr 1”, bevarades ursprungligen i det sovjetiska kommunistpartiets arkiv och var bara tillgängliga för ett fåtal utvalda. Arkiven överlämnades senare till den politiska och sociologiska institutionen vid det ryska federala arkivet, där Stalins viktigaste handlingar förvaras.

Bland de sju hemliga dokumenten,
vilka inkluderar underskrifter av Stalin och andra tjänstemän från politbyråtoppen, finns ett meddelande skrivet till Stalin av Sovjets folkkommissarie för inrikes ärenden, Lavrentij Berija, vilken föreslår att man skjuter de fängslade polska fångarna.

– Så det betyder inte att ingen känner till detta material, men de publicerades först på ett sådant konsoliderat sätt, sade Medvedev.

Hemligstämpeln på dossiern togs bort första gången av Rysslands förste president, Boris Jeltsin år 1992 och överlämnades till Polen. Innan kommunistregimen började tyna bort kunde frågan överhuvudtaget inte beröras.

Trots att Ryssland erkände massakern, refererade dess ledare aldrig till händelsen som ett folkmord.

Den ryska militära åklagarmyndigheten upphävde offentliggörandet och utredningen av brotten år 2004 och kallade det för ”överskridande av tjänsteutövningen”.

Strax efter överklagade ”Memorial” (det ryska internationella samfundet för mänskliga rättigheter), till en domstol i Moskva med syfte att få processen att gå vidare, men domstolen avslog deras begäran. De tillfrågade senare högsta domstolen, vilket fick Moskva att ta upp frågan.

Sedan den polske presidentens plan kraschade har polackerna varit förvånade över de närmanden som gjorts av ryska ledare. Banden mellan de två före detta sovjetrepublikerna verkar värmas upp. Katynmassakern var alltid en känslig fråga för den bortgångne polske presidenten Lech Kaczynski, som arbetade intensivt med att inte låta Ryssland påverka landets politik, vilken var västorienterad.

Memorialmedlemmen Arsenij Roginskij sade att Ryssland måste ta ansvar för Katynbrottet. Han sade att avslöjandet av dokumenten endast är ett erkännande av att brottet begicks.

– Skillnaden mellan skuld och ansvar är mycket större, sade Roginskij i intervjun med Epoch Times.

– De ryska myndigheterna måste ge brottet viss juridisk status och mördarnas namn måste offentliggöras. Alla Katynbrottets offer bör ges upprättelse enligt ryska lagar om upprättelse för offer för politiskt förtryck, sade han.

Översatt från engelska: http://www.theepochtimes.com/n2/content/view/34344/