Hemlig teknik överlever i avlägsen Kungfu-by
Kungfu tränas vid Shaolin Templet. (Foto: Goh Chai Hin/ AFP)


Mästare Xie Jin, chef för Yongtai Chicken-style Kungfus forskningkommitté i byn Yunling, Fujian-provinsen, visade nyligen upp en dödsbringande teknik som i generationer har förts vidare i hemlighet. Det var första gången som tekniken visades för allmänheten.

Mästare Xie höll en sprattlande höna i ena handen och med högra pekfingret rörde han vid en specifik punkt på djuret. Hönan slutade genast att röra på sig, huvudet föll ner. Efter att mästare Xie tryckt lätt på punkten igen, hoppade hönan upp och sprang omkring.

Eftersom tekniken kan orsaka allvarlig skada valde mästare Xie att demonstrera den på en kyckling och inte på en person.

Den mystiska 200-åriga akupressurtekniken har förts vidare i hemlighet från mun till mun i byn, som ligger inbäddad bland bergen nära staden Fuzhou i Fujianprovinsen. När kvällstidningen Fuzhou hörde talas om det gjorde dom ett besök hos mästare Xie.

Enligt mästare Xie kan tekniken inte läras ut till dem som har ett hetsigt temperament. Den kan inte heller läras ut till kvinnliga elever eller till elever utanför byn.

– Min far lärde mig denna färdighet. Idag är det första gången som tekniken visas offentligt. Trots att jag  släppte trycket akupressurpunkten kommer hönan nu att bli allt magrare. Om jag hade använt mer tryck skulle den ha dött direkt.

Nästan alla i byn Yunling har speciella färdigheter och alla utövar kinesisk Kungfu. Nyligen skrevs i tidningen Fuzhou Evening Times att byn är som hämtad ur filmen ”Crouching Tiger, Hidden Dragon”.

Yongtai Chicken-style Kungfu uppstod i byn Yunling. Det är en gren av Nanquan, eller Södra knytnävens skola (Southern Fist). Nanquan Kungfu inkluderar även stilskolor som Tiger, Trana, Apa med flera.

En bybo vid namn Xie Jinyu sade att under Qingdynastin, på kejsar Yongzhengs tid, överförde munken Tiezhu från Shaolintemplet  Yongtai Chicken Kungfu till sin första sekulära elev Xie Yousheng. Sedan dess har den förts vidare i över 200 år.

Under andra halvan av Qingdynastin blev Kungfu mycket populär i Yunling. På grund av att den ligger så avlägset blev byn ofta plundrad av rövare. Därför började de flesta bybor träna Kungfu för att hålla sig i form och för att skydda sig själva. Idag utövar nästan alla av de cirka 1200 invånarna Kungfu.

Xie Wenda är 87 år gammal och den äldsta Kungfutränaren i byn. Han sade att efter 1976 har många bybor lämnat området för att öppna egna Kungfuskolor för Yongtai Chicken-style på andra platser. Själv har han lärt upp 300-400 elever.

Även om många bybor arbetar eller gör affärer utanför byn, kommer de alla hem till det kinesiska nyåret för att delta i byns årliga Kungfu-mässa, som varar i ungefär 40 dagar.

Byn Yunling består av sex omkringliggande byar och var och en av dem har sin egen Kungfu-skola som deltar i tävlingar under mässan.

Mästare Xie förklarade att akupressurtekniken fortfarande är en hemlighet som hålls mellan ett begränsat antal personer, men många bybor har förstått kunskapen om energikanaler (meridianer) och de använder denna kunskap till att bota sjukdomar för människor på andra platser.

Han förklarade att akupressur måste ta årstidsväxlingarna och tiden på dygnet med i beräkningen, eftersom olika akupunkturpunkter måste väljas vid olika tidpunkter.

I intervjun betonade han faran med och sekretess i samband med tekniken:
– Om någon skadar en människa medvetet med den här tekniken har han inte rätt att undervisa någon annan, sade mästare Xie.

Översatt från engelska: http://www.theepochtimes.com/n2/content/view/45786/