Hemlig specialadministration riktad mot kristna i Kina
Poliser i närheten av en underjordisk katolsk församling utanför staden Baoding i norra Hebeiprovinsen, där det finns många underjordiska kyrkor. (Peter Parks/AFP/Getty Images)


China Aid Association (CAA) uppger att konfidentiella dokument från de kinesiska myndigheterna visar att kommunistpartiet i hemlighet etablerat en specialadministration riktad mot kristna i allmänhet och huskyrkor i synnerhet.

En företrädare för den kinesiska statens administration för religiösa ärenden förnekar att dokumenten existerar och säger till Reuters att religiösa sammankomster fortfarande kan hållas inom vissa ramar och på särskilda platser.

Enligt CAA utfärdades dokumentet den 24 juli i år av en distriktspartikommitté i staden Jingmen i Hubeiprovinsen. Det klassificerades som ett konfidentiellt dokument och i den krävdes att alla regeringsnivåer ska upprätthålla policyn, samt att tre departement: enade fronten, byrån för etniska och religiösa ärenden och allmänna säkerhetsbyrån ska ta fram en ”arbetsplan för specialadministration av kristna aktiviteter”.

Även om dokumentet kom från lokala myndigheter utgör det, att döma av innehållet, en del av en landsomfattande kampanj.

Beskydda samhället genom att begränsa huskyrkorna

CAA menar att det hemliga dokumentet visar regimens avsikt att etablera en landsomfattande lågnivåövervakning och ett system för att hantera och begränsa framväxten av huskyrkor.

Dokumentet slår fast att oregistrerade kristna sammankomster kan användas som en angreppspunkt för att stoppa onormal utveckling och kaotiska aktiviteter bland kristna. Man ska ”bekämpa infiltration från fientliga utländska intressen under kristen täckmantel och beskydda stabiliteten i vårt samhälle och på det religiösa området”. De oregistrerade kristna sammankomster som nämns syftar på huskyrkor.

Bristande förståelse bland kineser

Doering, forskare vid institutet för asiatiska studier vid det tyska GIGA-institutet, anser att kinesiska regeringsföreträdares attityder gentemot religiösa sammankomster skiftar mellan olika platser i landet. Somliga bär på irrationella attityder och missuppfattningar och en del tror också att ju hårdare de slår till mot religiösa sammankomster desto mer kommer de belönas från de högre myndighetsnivåerna.

Doering besökte nyligen fastlandskina och hans uppfattning är att många av hans kristna kinesiska vänner finner det svårt att öppet stå för sin tro. Många kineser är tveksamma till kristna och upplever kristendom som en främmande kultur. Kyrkan ses som ett eget samhälle utan kopplingar till familj, parti eller fosterland.

Han sade vidare att de flesta av hans arbetspartners i Kina är rationella människor men att de har en svårförståelig attityd gentemot kristna och religion i stort, något som bara kan förklaras med den utbildning de fått, eller rentav hjärntvätt från kommunistpartiet.

Företrädaren för den kinesiska statens administration för religiösa ärenden medgav att Kina har 20 miljoner religionsutövare, men utländska organisationer och experter menar att siffran överstiger 60 miljoner och att många av dem inte är registrerade hos myndigheterna.

Översatt från version