Hemlig agent hoppade av kommunistpartiet: "Mitt hjärta blev fridfullt"
Före detta agenten Li Fengzhi, firade med 50 miljoner andra kineser sitt avhopp från det kinesiska kommunistpartiet (KKP). (Lisa Fan/Epoch Times)


Li Fengzhi, en före detta tjänsteman inom Kinas underrättelsebyrå (MSS), lämnade den 11 mars öppet det kinesiska kommunistpartiet (KKP). Han blev den förste som offentligt lämnade KKP:s underrättelsebyrå. Li anslöt sig till 50 miljoner andra kineser som har hoppat av KKP eller dess underorganisationer. Under senare år har Li gradvis frigjort sig från partiets inflytande. Han flyttade bland annat till USA och slutade sträva efter en karriär som hemlig agent. Men det var inte tillräckligt, först när han offentligt lämnade partiet och använde sin verkliga identitet kunde han få frid i sinnet.

På söndagseftermiddagen var Li, 41, gästtalare på två möten i Washington. Där berättade Li varför han handlade som han gjorde och vädjade till sina arbetskollegor inom underrättelsesystemet i Kina att följa hans exempel ”innan det är för sent”.

Li förklarade att han vet att människor som hoppar av kommunistpartiet gör partiet ”skrämd och rädd” samtidigt som det inger hopp och uppmuntran till det kinesiska folket. Li som är en före detta hemlig agent, vet vilken inverkan och genomslagskraft de omfattande utträdena ur partiet har.

Det första mötet var framför den kinesiska ambassaden, där några av hans före detta kollegor eventuellt satt och lyssnade på andra sidan väggen, på 2300 Connecticut Avenue. Li fick ta emot ett diplom av Dr. David Gao, ordförande för ”globala centret för utträden ur KKP”. Det andra mötet var mittemot McPherson Square, som ligger i närheten av Vita huset. Dit kom även andra kinesiska människorättsorganisationer och demokratiförespråkare.

– Som en person med ett samvete, en före detta hemlig agent för Kinas underrättelseavdelning, hade jag inget val. Det enda jag kunde göra var att publicera mitt utträde ur KKP. Hans far hoppade av tidigare och bad sin son att göra det samma. Li har bott i USA, tillsammans med sin hustru och två barn samt sin far, säger Li.

Li förklarade att han i sin ungdom var aktiv i ungdomsrörelsen som krossades på Himmelska fridens torg 1989. När poliserna omringade studenterna som förespråkade demokrati, skyddade två av hans lärare honom. Senare fick han erbjudande om ett jobb på MSS och tog det eftersom han var en patriot och trodde att MSS skyddade landet.


Li Fengzhi berättar om varför han lämnade KKP. (Xi Ming/NTDTV)

Li Fengzhi berättar om varför han lämnade KKP. (Xi Ming/NTDTV)

Han förstod senare att ”Poliserna inom underrättelseavdelningen inte skyddade landet, utan KKP:s säkerhet. Säkerhetsavdelningen spenderar enorma summor och använder dissidenter och andliga grupper som sin måltavla… och det har redan förstört det sanna intresset för det kinesiska folket.”

Li förklarar att många av hans kollegor på MSS inte heller kunde tolerera det. ”Många väntar på det rätta tillfället att lämna partiet”, säger Li.

Li använde Falun Gong som ett exempel. Li har en anhörig vars svaga hälsa förbättrades drastiskt. ”Jag kunde inte förstå hur Falun Gong-utövare var ett hot… andra kunde inte heller förstå varför de förföljdes”, säger han. Han observerade att 610-byrån, som etablerades i juni 1999 för att förfölja Falun Gongs utövare utanför Kinas rättssystem, inte begränsas av någon budget. Den [MSS] existerar, sade Li ”för att tjäna som ett syfte för några personer inom KKP och inte alls för det kinesiska folket.”

– KKP:s brott och det kinesiska folkets lidande krossade mitt hjärta och mitt samvete kunde inte hejda mig längre, säger Li.

Han sade också att han var orolig, att hans tankar eller något som han råkade säga kunde avslöja hans innersta känslor och att det kunde utsätta både honom och hans familj i fara.

Först kämpade Li med sin ”hopp, förbittring, rädsla och även hat”. Han löste pressen genom att flytta till USA och genom att hålla sig på avstånd från sitt tidigare jobb som hemlig agent och från partiet. ”Jag hoppades få leva ett fritt liv”, säger han. Men det här avståndstagandet accepterades inte av KKP. Li sade att han sågs som en landsförrädare och förrädare till partiet av KKP. Hans vänner och kollegor förföljdes som ett resultat.

När Li står framför Kinas ambassad och säger: ”När jag lämnade KKP, blev mitt hjärta fridfullt,” blev det dagens höjdpunkt.

När han försökte förklara sitt utträde ur KKP, säger Li ”Egentligen är inte kommunistpartiet Kina. KKP förstör Kina och förstör de kinesiska traditionerna och kulturen. Därför var utträdet en patriotisk sak för att ‘rädda Kina’.”

– Jag vet att KKP är ett starkt hinder för Kinas utveckling och även den giftiga roten som förstör hela världen och Kinas nation.

Li säger att han har stora förhoppningar för de människor som fortfarande är missledda av KKP, men ”Jag vill också varna dessa personer som fortfarande följder KKP och blir deras ledsagare. … Ni bör fundera på er framtid för det är inte för sent att lösgöra er från bojorna. Annars kommer ni få tillbaka det ni har gjort andra.”

På mötet i närheten av Vita huset, observerade Gao en trend bland folk som arbetar åt regimen och som hoppar av partiet. Som Li Fengzhi gjorde för MSS. Det finns en ökning av dem som använder sin riktiga identitet hellre än ett antaget namn. Gao nämner Jia Jia, Hao Fengjin, Chen Yonglin, Zheng Enchong och Gao Zhisheng vars utträden har rapporterats vitt och brett och publicerats på The Epoch Times under de senaste åren.

Det krävs mycket mod för att våga använda sin riktiga identitet, även när en individ hoppar av partiet i ett fritt land såsom Australien eller USA. Li Fengzhi berättade för reportern att han inte kunde avslöja var han och hans familj bor i USA, i fruktan vad som kan hända om man hittar dem.

Ett ämne som nämndes under dessa två möten med den före detta hemliga agenten Li, var hur sårbart KKP är mot sin egen polissäkerhet. När man arbetar för MSS får agenterna tillgång till material såsom The Epoch Times och andra mediekanaler, liksom människorättsrapporter. Allt det som vanliga kineser inte har tillåtelse att höra eller betrakta. Informationen blockeras och censureras inte för statens underrättelseagenter, de vet dessutom hur statspropagandan fungerar.

Översatt från: http://www.theepochtimes.com/n2/content/view/13851/