Hellre puben än eget skapande
Bildtext: Att gå ut och äta eller bara ta en öl, är populärast i dagens samhälle, enligt Kulturrådet och SCB.


Statens kulturråd har låtit göra en kartläggning av svenska folkets kulturvanor. Kraftiga förändringar kan ses hos de yngsta och äldsta. Den i särklass vanligaste fritidsaktiviteten är att gå på restaurang, pub eller kafé, medan det egna skapandet är på nedgång.

De redan kända skillnaderna mellan män och kvinnor, unga och gamla bekräftas. Gamla mönster håller på att brytas och skillnaderna mellan socialklasser, mellan unga och gamla och mellan könen jämnas ut.

Eftersom studien går 30 år bakåt i tiden, 1976-2006, anser Kulturrådet att de fått en förståelse för sambanden mellan förändringarna i samhället och befolkningens kulturbeteende.

Under 1980-talet började till exempel restaurangbesöken att öka och den ökningen pågår fortfarande. Samma utveckling har idrottsevenemangen haft, fast här har kvinnorna på den sista tiden ytterligare ökat sina besök och utvecklingen går här mot könsutjämning.

Gudtjänstbesökandet minskade under 1970- och 80-talen för att sedan avstanna under 90-talet. Nu har gudstjänstbesökandet ökat och i synnerhet bland unga män. Biobesökandet ökar mest bland kvinnorna och speciellt bland de äldre.

Det är också de äldre kvinnorna som ser till att konsertbesökandet fortsätter att öka. Teatrar eller museer däremot får varken fler eller färre besökare.

Att läsa böcker är det numera fler kvinnor än män som gör och männen läser även färre veckotidningar. Både män och kvinnor har minskat sitt tidskriftsläsande på senare år, efter en stark ökning bland kvinnorna under 80- och 90-talen.

Den egna musikutövningen fortsätter att minska bland kvinnorna. Att sjunga i kör eller annan grupp visar dock en liten ökning.  Att skriva dagbok, dikter, artiklar eller brev är det allt färre som gör och detta gäller också att måla, rita, teckna, och att skapa med lera. Den egna kreativiteten minskar.

Kulturrådet är statistikansvarig myndighet på kulturområdet. Publiceringen av Nya kulturvanor är en del i myndighetens arbete att främja kulturpolitisk utvecklingsverksamhet och att skapa förutsättningar för en förbättrad uppföljning och utvärdering av kulturpolitiken. En del av materialet har bearbetats av SCB.