Helena ska undersöka hur svenskar hanterar kinesisk affärskultur
Helena Storsten från Sollentuna har erhållit 2015 års Anders Wall-stipendium på 150.000 kr för ett års praktik på Svenska Handelskammaren i Shanghai. (Foto: Marius S. Weschke)


Helena Storsten ville utsätta sig för den största kulturkrocken hon kunde tänka sig. Därför valde hon att åka till Kina som utbytesstudent när hon studerade marknadsföring och kinesiska. Hon trivdes väldigt bra. Om ett halvår återvänder hon för 10 månaders praktik på Svenska Handelskammaren.

Den 10 mars kommer 25-åriga varumärkesstrategen och entreprenören Helena Storsten att ta emot 2015 års Anders Wall-stipendium, som gör det möjligt för henne att jobba på Svenska Handelskammaren i Shanghai i nästan ett år.

– Det ska bli spännande att se hur svenska företag hanterar den kinesiska affärskulturen som är så annorlunda jämfört med den svenska, säger hon.

Helena kommer främst att jobba med nätverksträffar för medlemsföretagen på Svenska Handelskammaren och även sitta med i ledningsgruppen på Handelskammaren i Shanghai. 

Samma sak förstås på olika sätt

Helena Storsten har studerat till civilekonom med internationell inriktning vid Umeå universitet och en master med inriktning mot marknadsföring och varumärkesstrategi vid Lunds universitet. Hon har specialiserat sig på employer branding – hur man som arbetsgivare lockar till sig de bästa medarbetarna.

Hösten 2012 studerade hon ekonomi med inriktning mot marknadsföring och kinesiska på Fudan University i Shanghai, och det var då hon blev intresserad av kulturmötet mellan Sverige och Kina. Hon tycker det är intressant hur annorlunda svenska värderingar kan tas emot i en annan del av världen.

— Det finns värdeord som för oss i Sverige känns helt naturliga. Det kan vara till exempel att man har ett ”entrepenöriellt synsätt” – för kineser kan det betyda något helt annat och man kan förstå och tolka det på ett helt annat sätt. Det kan ju få en helt annan innebörd. Just sådana saker tycker jag är väldigt intressanta, hur internationella företag verkar för att både ha lokal kännedom men också få med sig sin härkomst från det land man startat i. Den kulturen försöker man ju fortfarande efterleva på andra marknader.

Hon berättar att det var svårt att ta sig runt i Shanghai i början, innan hon behärskade språket. Hon försökte att ta vara på alla tillfällen att få prata kinesiska så att hon skulle komma in i språket – det kunde vara situationer som att beställa mat, fråga om vägen, åka taxi, prata med människor som hon träffade på stan och även prata mycket med sina kinesiska klasskamrater. Hon säger att den mest slående svårigheten var att man måste vara väldigt tydlig i kommunikationen.

— Många vågar kanske inte säga nej, eller ja. Man får fråga, man måste ligga på och vara tydlig. Man får ofta repetera för att förstå varandra och ha en samsyn. Det tar längre tid än vad man  kanske tror.

Vann pris för sitt företag

Helena var med och skapade och drev Benzi, en digital portal som gav tillgång till dagspress, tidskrifter och böcker direkt i smartphone eller surfplatta. Företaget vann pris bland annat för att de ”förnyade en traditionell bransch med ny teknik” av Almi Nord. Benzi är det kinesiska ordet för ”tunn bok”. Idén till Benzi kom innan Helena åkte till Kina. 

— Jag satt och spånade på det under tiden jag var där borta. Det var där jag kom på namnet. Det kändes lite tråkigt med ett engelskt namn och ett svenskt kändes också ganska begränsat. Men så hittade jag Benzi, ett roligt kinesiskt ord som ändå är lätt att säga. Det verkade som att många kom ihåg ordet i huvudet, även om man inte förstod dess innebörd.

Helena Storsten reser till Shanghai i september för att påbörja sin praktik. Hon ser fram emot att återvända till Kina.

— Man får inse att kulturer är annorlunda. Vissa gillar att det är annorlunda, andra tycker att det är svårt. Jag trivdes väldigt bra. Jag tycker att man ska testa och ta vara på olika kulturer, det är väldigt kul och det ger väldigt mycket. Det finns olika skillnader men jag slås ändå av hur lika vi är, vi är alla människor.