HD-chef: Oskyldiga döms och låses in
Fängelset i Mariefred. (Foto: AFP/Joakim Berglund)


Det sitter ett antal oskyldigt dömda i svenska fängelser.

Det säger Högsta domstolens ordförande Johan Munck i ett inlägg i debatten om svensk rättssäkerhet.

Det är ytterst ovanligt att höga svenska domare uttrycker åsikter över huvud taget, än mindre kontroversiella sådana. Munck hänvisar till den aktuella debatten om rättssäkerhet som justitiekanslern dragit i gång och tycker inte att hans eget uttalande är särskilt sensationellt.

-Jag har inte spekulerat över vilka effekter mitt uttalande skulle kunna få, säger Munck till TT.

HD-domaren säger i en intervju i TV 8-programmet Rättens tjänare att det sitter en hel del oskyldigt dömda i svenska fängelser. Tillfrågad om detta tonar Munck ned antalet:

-”En hel del” låter som mer än jag avsåg. Nu skulle jag hellre säga att det rör sig om ”ett antal”, som jag inte närmare kan kvantifiera.

Sexbrott svårbedömda

Han resonerar som så att termen ”bortom rimligt tvivel”, som används när det finns tillräckligt övertygande bevisning för att döma någon, inte betyder att man är till 100 procent säker utan snarare till 98-99 procent.

-Det kan fortfarande finnas ett tvivel, men detta tvivel är inte rimligt. Då kan det bli några oskyldiga som döms, säger Munck.

TT: Vilken typ av brott tror du är mest svårbedömda?

-Det är nog sexualbrott mot barn, men även i viss mån sexualbrott mot vuxna eftersom det där ofta rör sig om förhållanden som är undandragna från insyn, säger Munck.

Övernaturlig maskin

JK:s rättssäkerhetsutredning ligger nu på justitiedepartementet där man funderar på vad man ska göra för att komma tillrätta med problemet med felaktigt dömda. JK själv har föreslagit en särskild justitiemordskommission efter norskt mönster.

-Jag anser att det finns anledning att överväga detta, men det behöver utredas först. Och jag vill betona att om man skulle ha så stränga beviskrav att ingen någonsin blev oskyldigt dömd – då skulle också ganska få av de skyldiga bli dömda.

-Egentligen skulle man behöva en övernaturlig maskin som kunde ta fram sanningen, men vi kan inte trolla, säger Munck.