Havsmiljöambassadör driver Östersjösamarbetet
Mia Horn af Rantzien, WTO-ambassadör vid representationen i Genève, har utsetts till havsmiljöambassadör. Hon ska bland annat representera Sverige i internationella havsmiljöfrågor. (Foto: UD)


Efter flera års debatt om föroreningarna i Östersjön vill Sverige nu agera internationellt för bättre havsmiljö. Därför har regeringen nu utsett en havsmiljöambassadör och avsatt en halv miljard kronor för ändamålet, meddelade miljöministern Andreas Carlgren på en presskonferens igår.

– Östersjön har fått alldeles för många stolta deklarationer och alldeles för lite handling, sade Andreas Carlgren.

Mia Horn af Rantzien utsågs till havsmiljöambassadör. Horn är idag Sveriges WTO-ambassadör och arbetar med hållbarhets- och utvecklingsfrågor.

– Jag hoppas kunna bidra till att utveckla en sammanhållen handlingslinje för svenskt agerande i internationella havsmiljöfrågor och därmed stärka Sveriges inflytande i det regionala och internationella havsmiljöarbetet, sade Mia Horn af Rantzien i ett pressmeddelande i går.

Andreas Carlgren sade att Sverige har bidragit till byggandet av reningsverk i Polen, Baltikum och Ryssland och även instruerat lantbrukare i norra Ryssland hur man undviker övergödning.

Östersjön har framförallt förorenats av kraftig övergödning och kväveutsläpp genom avloppsvatten från länderna runtom. Det orsakar algblomning. När stora mängder alger ruttnar förbrukas mycket syre. Obalans i ekosystemet och syrebrist uppstår, vilket leder till fiskdöd.

Sverige driver ett samarbete mellan Östersjöländerna för att värna om det gemensamma havsområdet. Bland annat har en arbetsgrupp som heter Helsingforskommissionen föreslagit minskad övergödning, minskad miljöpåverkan från sjöfarten och minskade utsläpp av farliga ämnen.

Dock uttryckte Carlgren oro för att samarbetet inte ska fungera och istället sluta i en kris.

– Krav efter krav, så har ett antal av länderna lagt in reservationer, och just nu blockerar länderna varandra och vi kommer inte framåt tillräckligt mycket, sade miljöministern.

Andreas Carlgren vill ha klara politiska signaler från miljöministrarna runt Östersjön. För Sveriges del kommer man bland annat att driva på för fler åtgärder, exempelvis fosfatförbud i tvättmedel, utsläppskvoter samt handel med utsläppsrätter.

Problemen i Östersjön uppmärksammades i december 2006 av Europakommissionen som anklagade Sverige och Finland för att inte ha renat avloppsvatten från stora städer innan det släpps ut i havet.

Svenska och finska myndigheter hävdar att kväve från stadsavloppsvatten avskiljs genom naturlig filtrering i floder och insjöar på vägen till havet, men Europakommissionen inte är övertygad. Båda länderna riskerar att dras inför Europadomstolen om inget görs mot kväveutsläppet.