Havet är vidsträckt och väldigt
(Foto: Andrew Redington/Getty Images)


Lin Zexu var premiärminister under Qing-dynastins sista dynastin, 1644-1914. Han gick till historien som den som förbjöd användandet av opium. Han skrev mycket färgstarka verser, fyllda med betydelser, och satte upp dem överallt i hemmet. En av verserna lyder:

”Ett hav är förvaringskärlet för många floddeltan, och den är vidsträckt och väldig. En vägg tillverkad av järn och brons står stadigt och kan inte brytas igenom: den är okuvlig, utan någon avsikt eller ambition.”

Versens första del inspirerade honom till att lyssna uppmärksamt och att med stor vänlighet tolerera olika attityder och åsikter. Detta hjälpte honom att utveckla en oövervinnerlig hållning. Den andra delen förmanade och påminde honom, som en högt uppsatt tjänsteman, att vägra ge efter för alla önskningar och begär. Detta hjälpte honom att upprätthålla rättvisan medan han förblev stark och rättfärdig.

Människor beundrade andan i Lins tolerans, och ansåg att berättelsen om hans liv var något att föra vidare till kommande generationer.

Att behandla andra med tolerans och förlåtelse är en dygd, som han genom sitt exempel har visat kan åstadkomma stora saker.

Att vara tolerant mot andra kan vara precis den impuls någon måste få för att väcka dennes speciella talanger eller färdigheter, och stärka positiva egenskaper. En vidsynt person ser ständigt på sig själv för att driva ut sina brister, men nämner aldrig andras fel! Således får sinnet möjlighet att höja sig till högre höjder.

Översatt från engelska: http://www.theepochtimes.com/n2/content/view/18131/