Hatbrott ska uppmärksammas tidigt


Om en person begår ett hatbrott, är det ett angrepp på de mänskliga rättigheterna och det strider mot grundläggande samhällsvärderingar om alla människors lika värde. Polisen ändrar nu anmälningssystemet så att anmälaren alltid måste svara på frågan om hatbrott misstänks.

– Det är utomordentligt viktigt att ett eventuellt hatbrottsmotiv för en brottslig gärning kan uppmärksammas tidigt, helst redan i samband med att brottsanmälan tas upp men annars senare under förhör, säger Sven-Erik Alhem, som i sin egenskap av överåklagare och chef vid Åklagarmyndighetens utvecklingscentrum i Malmö har ett övergripande ansvar för hatbrotten på åklagarsidan.

Eftersom 50 procent av alla brottsanmälningar kommer via 114 14 och internet, kommer personal att utbildas i hatbrotts- och motivbildsproblematik i syfte att höja förmågan att upptäcka eventuella hatbrottsmotiv.

Att identifiera och hantera hatbrott ingår sedan tidigare i grundutbildningen vid polishögskolorna och vid åklagarutbildningen. Hos polismyndigheten och åklagarna pågår också utbildningar och riktade insatser för att upptäcka fler hatbrott. Nu kommer arbetet att underlättas genom att frågan om hatbrott misstänks ställs vid anmälan.