Härdsmälta i det ekonomiska systemet


Den globala finansvärlden är inte uppbyggd som den vanliga världens ekonomi vilken producerar hus, mat och varor. Finansvärlden borde underordna sig den verkliga ekonomin men den har tagit helt över. Den globala finansvärlden är ett bedrägeri menar Adrian Salbachi, internationell analytiker.

Adrian Salbuchi från Argentina, menar att det inte finns någon global finanskris utan det vi upplever är en systematisk härdsmälta av finansvärlden i den utvecklade världen och den går inte att rädda.

Argentinarna kan se den ekonomiska livscykelns uppgång och fall tydligt eftersom de har genomgått flera stycken. Det argentinska finanssystemet har faktiskt kollapsat tre gånger 1975, 1989 och 2001/2002 då banksystemet kollapsade och landet var på gränsen till inbördeskrig. Argentinarna har många erfarenheter som liknar dagens situation, därför säger Salbuchi:

– Gå till banken och ta ut dina pengar fort! Köp vad som helst ett hus, lägenhet, guld, bil.

Nedan följer en förklaring till Salbuchis förståelse om det ekonomiska läget i världen:

Den finansiella världen är inte verklig, den rör sig ovanför den vanliga konstruktiva ekonomin.

Världen av pengar, banker och monetära system ska alltid underordna sig den vanliga ekonomin som bland annat bygger hus, tillverkar varor och producerar mat. I dag är det tvärtom, den finansiella världen styr.

Adrian Salbuchi anser att hela den globala finansvärlden är ett bedrägeri som är uppbyggt som ett pyramidspel och dess fyra sidor innehåller följande:

1. Otillräckligt med pengar är inplanerade: Centralbankerna ger ut pengar, men det finns aldrig tillräckligt med pengar för behoven i ekonomin

2. Privata bankpengar: (Fractional Reserves + räntebärande inlåningsränta) Dessa pengar, de sekundära pengarna , existerar egentligen inte men har tagit över ekonomin helt.

3. En skuldbaserad ekonomi: Privatpersoner, företag, stater med flera, handlar på kontokort och lånar pengar av banker och finansinstitut

4. Vinster till det privata – förluster tar samhället.  I det globala finanssystemet ser man till att vinsterna går till dem som de vill ska ha dem. Vid kollapsen i september förvandlades systemet så att alla förluster nu ska betalas av skattebetalarna.

– Det här är budskapet från oss i Argentina, vill öppna era ögon, för det blir bara värre. Vad vi ser nu är vad jag kallar plan A. De försöker att reda ut problemen och öser ut massvis med pengar, säger Salbuchi och han säger vidare:

– Problemet är att de försöker täcka hålen som de sekundära pengarna skapat, med de riktiga pengarna, skattebetalarnas pengar.

Eftersom det rör sig om otroligt stora summar av sekundära pengar kommer det inte att fungera och plan B sätts då i verket. Det blir ungefär samma sak, plus att dollarn kommer att ändras.

Dollarn kommer att bli förfalskningssäker och USA:s regering kommer att säga att ni får byta en gammal dollar mot en ny, tror Salbuchi, och Europa går säkert med på det. Men andra länder kanske inte göra det utan vill att marknaden ska avgöra värdet.

Då blir kanske marknadsvärdet på den nya dollarn inte ett mot ett utan kan stiga till höga värden, till exempel en ny mot 30 gamla. Effekten blir då att USA:s stora förluster då har exporterats till olika delar i världen.

Plan B kommer att misslyckas den också. Det blir som sist det var depression globalt, det blir krig. Det gäller bara att hitta en anledning att starta det, precis som Tyskland gjorde. Då slutade kriget med två atombomber över Japan men den här gången startar det med en atombomb tror Salbuchi.

Men vi kan göra något åt det den nuvarande situationen, det gäller särskilt människorna i USA och Europa. De måste förstå mekanismerna bakom finansvärlden, identifiera människorna som är ansvariga och göra något åt det. Det gäller inte bara att rädda alla människors liv utan att rädda hela planeten, avslutar Adrian Salbuchi vars tal från 3 april återfinns på nätet.