Hårdnande situation för kinesisk minoritet i Nordkorea
Norkoreanska gränsvakter i närheten av landets gräns mot Kina. Den lilla kinesiska minoriteten i Nordkorea förföljs nu hårdare, enligt rapporter. (Mark Ralston/AFP/Getty Images)


Den lilla kinesiska minoriteten i Nordkorea utsätts nu för förföljelse, allt medan Peking och Pyongyang glider isär mer och mer. Hongkongbaserade Asia Weekly rapporterar att över hundra kineser har fängslats eller avrättats av Nordkoreas departement för nationell säkerhet.

Xu Fusen (pseudonym) är en försäljare som reser mellan Dandong i nordöstra Kina och Sinuiju-regionen i Nordkorea. Han berättade för Asia Weekly om gripanden och domar, framför allt under den gångna sommaren.

Såvitt Xu visste hade de minst hundra kineserna dömts för sådant som spioneri, illegalt spridande av videomaterial, stöd till avhoppare, valutasmuggling och religiösa aktiviteter.

Andra kineser har satts under bevakning och andra typer av restriktioner. Deras familjer och vänner i gränsregionerna i nordöstra Kina har förlorat kontakten med dem.

Vänt sig bort från Kina

Kineser i det extremt totalitära och slutna Nordkorea tillåts vanligtvis inte att använda mobiltelefon, och ska egentligen deporteras omedelbart för det brottet. Sådana regler kringgås dock ofta, eller ignoreras helt. Asia Weekly skriver att de nordkoreanska myndigheterna har börjat avråda etniska koreaner från samröre med kineserna, och uppmana dem att hålla dem under uppsikt.

På senare år har den nordkoreanske diktatorn Kim Jong-un vänt sig bort från Kina, som tidigare har varit den fattiga men kraftigt militariserade nationens främsta allierade. Det demonstrerades dramatiskt 2013, när Kim lät avrätta sin morbror Jang Song-thaek, som var en mäktig politisk figur i landet vid den tiden. En tolkning som gjorts är att Jang dödades delvis för att han hade så nära band till den kinesiska regimen.

Kina, å andra sidan, har närmat sig det kapitalistiska Sydkorea, vars president Park Geun-hye sökt ekonomiskt och militärt samarbete med både Kina och USA. Kinas ledare Xi Jinping har besökt Sydkorea och träffat Park, men har ännu inte suttit i samma rum som Kim Jong-un.

Sällsynt etnisk minoritet

I slutet av 1800-talet flyttade tiotusentals kineser till Nordkorea, när det fortfarande var ett lydrike under det kejserliga Kina. De flesta hade kommit tillbaka till Kina i slutet av 40-talet, och de som blev kvar formade en liten och sällsynt etnisk minoritet.

Nordkoreas regim betonar etnisk och kulturell homogenitet, vilket har lett till att kineserna i landet har haft svårt att ta sig fram på arbetsmarknaden och inom politiken. De kan inte bli medlemmar av det styrande arbetarpartiet eller landets armé.