Hårdare tag mot bidragsfusk
(Foto: AFP/ Sven Nackstrand)


Personer som får bidrag efter att ha lämnat felaktiga uppgifter till Försäkringskassan ska kunna dömas till fängelse, enligt ett lagförslag som regeringen lämnat till riksdagen.

Den som lämnar en oriktig uppgift eller underlåter att anmäla ändrade förhållanden ska enligt förslaget kunna dömas för bidragsbrott till böter eller fängelse i högst ett år.

Samtidigt blir myndigheter, kommuner och arbetslöshetskassor skyldiga att polisanmäla misstänkta brott.

Den nya lagen, som är tänkt att börja gälla den 1 augusti, föreslås också gälla bidrag och ersättningar som betalas ut av Premiepensionsmyndigheten, Centrala studiestödsnämnden, Migrationsverket, länsarbetsnämnderna, kommunerna eller arbetslöshetskassorna.

-Det handlar inte om att sätta ett kryss i fel ruta, eller inte ha förstått. Det handlar om grovt oaktsamt beteende. Varje år betalar vi ut 520 miljarder kronor i ersättningar från välfärdssystemen. Skulle det röra sig om bedrägeri i en procent av utbetalningarna eller mindre, så är det ändå väldigt mycket pengar, säger socialförsäkringsminister Cristina Husmark Pehrsson (m).

Enligt henne är syftet med lagförslaget att strama upp reglerna och göra dem tydligare, och samtidigt ge en kraftfull signal om det är viktigt att värna välfärdssystemen.