Hårda straff hotar tibetanska självbrännares familjer och samhällen
Kinesiska myndigheter har hotat att "slå hårt" mot presumtiva självbrännares familjer och samhällen i Ngaba-profekturen i Sichuanprovinsen, där de flesta självbränningarna bland tibetaner har ägt rum. Detta foto visar hur polisen omringar kvarlevorna av en munk som tände eld på sig själv i Ngaba i mars 2009. (Internetfoto )


Ett dokument som nyligen smugglades ut från den autonoma prefekturen Ngaba för tibetaner och qiang-folket i Sichuanprovinsen visar ett påbud från lokala tjänstemän om införande av drakoniska åtgärder mot alla självbrännares samhällen, familjer och medarbetare, för att straffa dem för handlingen.

De flesta självbränningarna har inträffat i den autonoma prefekturen Ngaba för tibetaner och qiang-folket i Kina, öster om Tibet. Dzorges häradsledning har meddelat att den kommer att ta oskyldiga människor som gisslan i stor skala, enligt det tibetanska centret för mänskliga rättigheter och demokrati (TCHRD). Påbudet varnade för att om det sker en självbränning kommer regeringen att ”slå hårt” mot personerna i gisslan och metodiskt beröva dem deras mänskliga rättigheter, och göra livet för de oskyldiga överlevande outhärdligt, rapporterade TCHRD.

Den här varningen är mycket enkel, säger TCHRD: ”Om det sker en självbränning kommer det lokala styret att attackera din familj, din by och ditt kloster.”

Det officiella dokumentet som visas och analyseras på TCHRD:s hemsida är daterat den 8 april 2013. Det listar specifikt 16 punkter med restriktioner och bestraffningar för en självbrännares familj, by och kloster.

”Alla dessa åtgärder bryter mot de mänskliga rättigheterna som den kinesiska konstitutionen påstår sig skydda,” står det i TCHRD:s analys av dokumentet. Men man konstaterade också att ”De lokala myndigheterna i Dzorge gör det klart att de har hängt upp ett svärd över familjerna till presumtiva självbrännare”.

Anhöriga till självbrännarna kommer att svartlistas, berövas sina politiska rättigheter och förbjudas att ta statliga anställningar. Deras hem och mark kommer att beslagtas och de kommer att förbjudas starta företag. De kommer att uteslutas från alla sociala förmåner i tre år och hindras från att resa till Lhasa eller till utlandet. Anhöriga kommer inte att kunna få arbete eller permanenta bostäder och kommer inte att tillåtas låna pengar, enligt TCHRD.

Kloster och byar kommer att tvingas betala mellan 10 000 och 500 000 yuan (ungefär lika mycket i kronor) i deposition för att förhindra framtida självbränningar. Om det sker en självbränning kommer pengarna att förverkas, och det krävs en ny deposition. Självbrännarens hemby eller kloster kommer att hindras från att ta emot ekonomiskt stöd i framtiden, vilket effektivt förhindrar all ny affärsverksamhet, sade TCHRD. Byborna kommer att vara förbjudna att använda jordbruksmark eller betesmark.

Dessa ekonomiska åtgärder är särskilt hårda i det här området i Sichuanprovinsen, där den genomsnittliga årliga nettoinkomsten på landsbygden år 2011 var 6 129 yuan, enligt TCHRD.

Med de nya restriktionerna kommer klostrens alla räkenskaper att bli granskade av lokala tjänstemän och i praktiken måste klostren förlita sig på regeringen för att få el, vatten och mat, sade TCHRD. Bybor, munkar och nunnor, tjänstemän och klosterlärare kommer att utsättas för ”juridisk utbildning”, eller hjärntvättskampanjer.

Bykommittéer i Dzorge-häradet beordrades att publicera de nya åtgärderna och anslå dokumentet på lokala regeringskontor, polisstationer, butiker och restauranger i hela länet, enligt den tibetan som smugglade ut dokumentet från Ngaba. Mannen berättade för TCHRD att gripanden och frihetsberövanden med koppling till självbränning är vanligt förekommande i Dzorge. Alla människor som på något sätt har koppling till en självbrännare fängslas, förhörs och torteras, sade han.

Sedan 2009 har 126 tibetaner satt eld på sig själva. Självbränningarna har varit en protest mot den kinesiska regimens politik i Tibet, som enligt tibetanska grupper leder till den kulturell förintelse av det tibetanska folket.

Översatt från engelska