Hårda bud med kinesisk chef i H&M-fabrik


Sveriges Radio rapporterade i morse om hur Hennes & Mauritz leverantör i Kambodja avskedat sömmerskor som strejkat och protesterat mot sina alltför låga minimilöner. 

Enligt den kinesiska chefen har hundratals arbetare brutit mot lagen eftersom de inte gått tillbaka till arbetet när de efter tre dagars strejk fått ett domstolsbeslut på att göra det. 

Om arbetarna ska få jobbet tillbaka tvingas de skriva på ett papper där de erkänner att strejken varit olaglig. 

Sömmerskorna anser inte att de brutit mot någon lag och vill inte skriva på något papper. De hävdar tvärtom sin rätt att upprätthålla sina mänskliga rättigheter och en lön de kan leva på. En av arbetarna sade också att det skulle vara svårt att leva på lönen även om hon jobbar maximal övertid. Man anser att dagens minimilöner inte är levnadsbara och inte heller följer landets standardlöner.  

Fackliga representanter i Kambodja menar att det är uteslutet för arbetarna att gå tillbaka till de förhållanden som nu råder. 

Helen Helmersson, ansvarig leverantör på H&M säger att H&M:s ansvar enbart ligger i att se till att arbetarna har en minimilön. Hon säger också att ord står mot ord i fallet och stödjer sig då på domstolsbeslutet. 

Vi tror att alla parter måste komma till förhandlingsbordet och vi kommer att fortsätta försöka få dem till förhandlingsbordet, säger Helmersson.

Kristina Areskog Bjurling som är researcher på Swedwatch anser att det inte räcker med minimilöner utan vill att man istället borde införa ”levnadslöner”.