Hårda angrepp på regeringens budget i riksdagsdebatten
Erik Ullenhag (FP) var en av dem som hårdast kritiserade regeringens jobbpolitik under måndagens budgetdebatt i riksdagen. (Skärmdump/riksdagen)


Finansminister Magdalena Andersson fick i dagens riksdagsdebatt försvara regeringens budget mot oppositionspartiernas ekonomisk-politiska talespersoner. De flesta angreppen gällde jobbpolitiken och regeringens omfattande skattehöjningar.

Såväl Ulf Kristersson från Moderaterna som Jakob Forssmed från Kristdemokraterna frågade vad de stora skattehöjningarna kommer att få för effekter på jobb och välfärd. De menar att detta inte redovisas i budgeten. Forssmed liknade budgeten vid Pink Floyds albumtitel ”Dark Side of the Moon”.

– Den har en mörk sida, man skulle rentav kunna säga en mörkad sida, sade han.

Andersson försvarade sig generellt med att den här sortens dynamiska effekter numera inte tas med i statsbudgetarna. Hon sade också att åtta år av skattesänkningar under alliansen inte har förbättrat arbetslöshetssituationen.

”Glädjekalkyler”

Emil Källström från Centern sköt in sig på att regeringens budget ger folk mindre kvar i plånboken. Andersson kallade dock skattehöjningar för ”smärtsamt men nödvändigt”, och sade att allt går tillbaka till svenska folket i slutänden. De används för att skapa nya jobb.

– Man måste kunna se baksidan och framsidan av myntet, inte vara enögd, sade hon.

Erik Ullenhag från Folkpartiet gick till hårt angrepp mot jobbpolitiken. Han sade att regeringen jobbar med ”glädjekalkyler”. Man har ”inte en chans” att nå målet på EU:s lägsta arbetslöshet 2020, och nästan ingen verkar tro på regeringens jobbpolitik, varken bedömare eller organisationer, sade han.

– Kan Magdalena Andersson ge mig en enda oberoende bedömare som tror på regeringens jobbpolitik? frågade han, men fick inget konkret svar.

Hett replikskifte

Det hettade till i replikskiftet efter att Ulf Kristersson från Moderaterna hållit sitt anförande. Där anklagade han regeringen för att skapa ett nytt utanförskap genom att höja a-kassan och ta bort den bortre gränsen i sjukförsäkringen.

– Lustigt att lyssna på när Ulf Kristersson försöker predika välskötta statsfinanser, replikerade Magdalena Andersson, och pekade på att under alla år med alliansregeringen ökade underskottet i statsfinanserna.

– Finansministern är häpnadsväckande historielös, kontrade Kristersson, som menade att underskotten var nödvändiga under krisåren, och att S-budgetarna från de åren innehöll ännu större underskott.

SD uppmanade till fällning

SD, den tredje faktorn i riksdagen förutom regeringen och alliansen, representerades för dagen av Sven-Olof Sällström. Han kritiserade försämringarna i rut- och rotavdragen i sitt anförande, och menade att regeringen inte tycker att de jobb som dessa skapar är ”tillräckligt fina”. Dessutom, menade han, har regeringen i sina jobbmål inte räknat med den stora invandringen, som kommer att försvåra arbetslösheten.

Sällström uppmanade Alliansen att bryta decemberöverenskommelsen och tillsammans med SD fälla regeringens budget och därmed tvinga fram nyval.

– Men det vore väl en naiv förhoppning från min sida, tillade han.

Sällström fick dock en hel del moteld, bland annat från Centerns Emil Källström som anklagade partiet för populism. Som exempel tog han att de, trots att de gör anspråk på att representera landsbygden, inte agerade i EU-nämnden i frågan om mjölkböndernas situation.

– De [populisterna] talar stort men levererar ingenting, sade Källström.