Hård kritik mot Wolfowitz
Världsbankens styrelse underkände på fredagsmorgonen Paul Wolfowitz agerande när han gav sin partner skyhög löneförhöjning utan att fått den godkänd av styrelsen. Partnern har nu fått annat arbete i utrikesdepartement. (Foto: AFP/ Tim Sloan)


Världsbankens styrelse riktar hård kritik mot chefen Paul Wolfowitz lönehöjning åt sin partner Shaha Riza. Banken slår fast att han inte rådgjort med styrelsen om Rizas skyhöga lön.

Världsbankens styrelse underkände på fredagsmorgonen Paul Wolfowitz agerande. Därmed föreföll det som om att Världsbankschefens ursäkt dagen innan inte var tillräcklig. Wolfowitz blev trots sin bön om förlåtelse föremål för en lång nattlig överläggning som mynnade ut i hård kritik.

Han medgav på en presskonferens i torsdags att han gjort ett misstag när hans partner Shaha Riza befordrades och fick ett skyhögt arvode. Men han försvarade samtidigt ett avtal som han skrivit under som gav Riza lönehöjningen innan hon flyttades från Världsbanken i syfte att undvika jäv.Hon fick genast jobb på USA:s utrikesdepartement.

Wolfowitz var vice
försvarsminister innan han trots många protester blev chef för Världsbanken, som sysslar med lån till uländer. Han sågs då som en högerpolitiker inom Republikanska partiet och en hök som spelat en viktig roll i USA:s krigsinitiativ i Irak.

Han läste på presskonferensen upp ett uttalande där han sade att han ”föreslagit styrelsen att den ska etablera någon form av mekanism för att avgöra om det avtal som nåddes var rimligt”.

-Jag kommer att godta varje åtgärd som de föreslår.

-Så här efteråt önskar jag att jag hade litat på min ursprungliga instinkt och hållit mig utanför förhandlingarna. Jag gjorde ett misstag och är ledsen för det.

Världsbankens styrelse, där representanter för bankens 185 medlemsstater sitter, inledde mötet sent i torsdags och fortsatte sina diskussioner långt in på natten.

Världsbanksstyrelsens 24 direktörer reste allvarliga frågor om Wolfowitz hantering av libyskfödda Shaha Rizas snabba upphöjelse och höga inkomst, som överträffade utrikesminister Condoleezza Rices när hon gick över från Världsbanken till UD i Washington.

Styrelsen hävdar att Världsbankschefen personligen gav order om Rizas befordran och lön.

I sitt uttalande säger styrelsen att Wolfowitz skickat en promemoria till Världsbankens vicechef för humanresurser ”där han fick instruktioner om att nå ett avtal med medarbetaren (Riza) och i detalj angav villkoren”.

I strid med uppgifter från Wolfowitz uppgav styrelsen att Världsbankens etikkommitté ”inte haft tillfälle att delta i diskussionerna med den berörda medarbetaren”.

Styrelsen ”fann inte heller att villkoren i avtalet har kommenterats, granskats eller godkänts av etikkommittén, dess ordförande eller styrelsen.”