Hård elransonering för kinesiska småföretag
Den kinesiska industrin drabbas av statens elbesparingar. Här en skofabrik i Wenzhou. (Foto: Mark Ralston/ AFP/ Getty Images)


Det kinesiska kommunistpartiets topp har beordrat hela landet att dra ner på sin energianvändning. Fabriker i Wenzhou i Zhejiangprovinsen har till exempel tvingats dra ner på sin användning med en tredjedel för att möta de sparkrav som de lokala partikadrerna ställt.

Policyn trädde i kraft den 16 september och fabrikerna meddelades bara några dagar innan. De fick order att inte ta el från nätet och tilläts inte heller använda generatorer.

Ingen bortre gräns för när ordern skulle upphävas har givits, men personal som Epoch Times talade med lät förstå att det skulle ta flera månader.

Meddelandet som gick ut till fabriker i Ouhaidistriktet i Wenzhou gällde industri- och gruvdriftföretag med en omsättning på mindre än fem miljoner yuan om året. Det innebär att de flesta är små och medelstora företag.

Epoch Times kontaktade Ouhais övervakningsenhet för energikonsumtion och frågade hur de här företagen klarar sig utan el.

– Vi kan inte ta hänsyn till det. För att klara målen som vi fått från högre ort måste vi lyda. Det här är vad vi alla har att rätta oss efter, sade man där.

Målen i fråga är de energibesparings- och kodioxidreduktionsmål som Kinas elfte femårsplan omfattar. Kadrer på alla nivåer gör sina beräkningar utifrån den.

Skälen för att förbjuda egengenererad el är att man ska spara på alla former av energi.

– Egna generatorer kräver bränsle så det är inte tillåtet. Men man får fatta sina egna beslut utifrån de bedömningar man gör. Vi kan inte tala om hur man bör göra, sade personalen på övervakningsenheten.

Han tillade även att elstoppet kommer gälla till slutet av året. Elanvändningen har dragits ner över hela landet, men tiden för nerdragningarna varierar mellan olika provinser. I vissa är elen avstängd i tre dagar och på i en dag. I Wenzhou är den av i två dagar och på i en dag.

Den anställde på övervakningsenheten tillade att energibesparingskraven för Zhejiangprovinsen är ganska hårda eftersom det finns många små och medelstora företag, så det förbrukas mer energi. I Tibet ha till exempel inga energigränser satts upp eftersom det knappt finns någon industri där.

Lokala fabrikschefer i Wenzhou som Epoch Times talade med beklagade sig över nerdragningarna, men kunde inget göra. En hårdvarutillverkare sade att de inte hade något val annat än att anpassa sig . En del hade klagat, men inget hade hänt, sade de.

Översatt från engelska: http://www.theepochtimes.com/n2/content/view/43402/