Harar visar vägen till mineralrik mat
En tysk fälthare. (Foto: Fmickan)


"Harar är kända för sitt enormt goda smak- och luktsinne och sin förmåga att välja exakt den knopp som är mest näringsrik", sade Georg Grundsten, slottsträdgårdsmästare på Hovdala till SVT. Till hans stora förtrytelse åt de upp nästan all kål i odlingen.

Trädgårdsmästaren började fundera över varför hararna inte åt av grönsakerna som växte intill kålen och kom ihåg att harar bara äter det bästa. Kålen fanns i en experimentodling där man prövade att odla i basaltmjöl, mald magma från vulkanutbrott.

Den här kålen var svår för hararna att motstå, de åt upp nästan allting, men lämnade ändå tillräckligt för trädgårdsmästaren att rädda för en analys.

Analysen undersökte 24 nyttiga mineraler och halten hade ökat med 25 procent i 21 av mineralerna. Kalcium var till exempel 47 procent högre än i kål som vuxit i vanlig jord. Magnesium 27 procent högre och järn 20 procent högre än normalt.

När de skadliga ämnen undersöktes var de väsentligt lägre än i konventionell odling. Förekomsten av nickel var 81 procent lägre och aluminiumhalten 17 procent lägre än i vanlig kål.

Det fina resultaten kan bero på att basaltmjöl är oerhört finmalet vilket gör att växterna lättare kan ta upp mineralerna, tror Georg Grundsten.

På Lantbruksuniversitetet i Alnarp säger man att liknande odlingsförsök har gjort tidigare men att de inte visade någon effekt på växterna.

"Men det som skiljer sig här är att basaltmjölet är så finmalet. Det är ytan som bestämmer hur mycket växterna kan ta upp", förklarade Håkan Asp, forskare på Alnarp till SVT.

Han menar att det är ett bra tillskott för oss människor med så kraftigt förhöjda halter av mineraler. Trädgårdsmästaren själv hoppas på forskning om växters förmåga att föra mineral från jorden till oss som äter grönsakerna.