Har vårt universum ett slut?
Skärmbild från YouTube som visar universum som en tredimensionell dodekaeder, det vill säga en tolvsidig figur, ungefär som en fotboll. (Foto: Epoch Times)


Einstein lade fram hypotesen att universum är som en plan yta som fortsätter i evighet, deformerad av materia såsom stjärnor och galaxer. Forskarna fortsätter dock att ifrågasätta huruvida universum verkligen är oändligt.

Ju längre bort från jorden en galax eller stjärna är desto äldre är den. Idag kan vi se bakåt i tiden i maximalt ungefär 13 miljarder år, där det finns en rymd som innehåller big bangs efterdyningar.

Rymden är fylld med gas och plasma, så varm att ljuset inte kan passera igenom, vilket skapar ett lager av kosmisk bakgrundsstrålning av mikrovågor som separerar oss från en tänkbar gräns för universum.

Men trots vår begränsade förmåga att utforska rymden bortom detta så använder kosmologer logik i sina argument om att vårt universum är ändligt.

Enligt big bang-teorin var universum en gång ett litet klot av energi med hög täthet. När det exploderade expanderade all materia och rymd i klotet utåt, och fortsätter än idag att expandera vilket gör det till ett oändligt universum.

Fysikern Andreas Albrecht vid University of California jämför emellertid det expanderande universum med en bubbla som blåses upp. Han säger att uppblåsningen måste upphöra när rymden når en viss maximal storlek, vilket han förutspår är ungefär 20 gånger större än dess nuvarande storlek.

Kosmologen Neil Cornish vid Montana Stage University instämmer i att universum är ändligt.

– Ett problem med ett oändligt universum är att det inte bara är oändligt i storlek, utan också oändligt i tid. Det har ingen början, sade han nyligen i ett avsnitt av Morgan Freemans program Through the Wormhole.

– Det finns ett oändligt antal stjärnor, så himlen borde bli helt täckt i vitt. Ljust, ljust, så ljust att man skulle bli stekt, tillade han.

Stjärnorna är dock glest fördelade i rymden med mörker runt omkring, vilket motsäger teorin om oändlighet.

’Endast två saker är oändliga: universum och människans dumhet; och jag är inte säker beträffande universum.’ —Albert Einstein

Så om universum verkligen vore ändligt, hur skulle se ut?

Jean-Pierre Luminet, kosmolog på Paris observatorium, liknar universum med ett enormt musikinstrument och förklarar att ju större ett piano är, eller vilket annat instrument som helst, desto större är omfånget av de harmoniska övertoner som kan uppfattas.

Han har analyserat krusningarna från vibrationer i den kosmiska bakgrundsstrålningen och upptäckt att de längsta våglängderna, eller ”låga toner”, saknas, vilket stödjer teorin om ett ändligt universum.

Baserat på sin forskning tror Luminet att den perfekta formen på universum är en tredimensionell dodekaeder, det vill säga en polyeder med tolv sidor som en fotboll.

Kosmologen Janna Levin på Columbia University, New York, menar att gränsen för universum har formen av en tredimensionell rektangel och jämför den med ett rymdskepp som färdas genom universum i ett gigantiskt dataspel med asteroider.

När rymdskeppet i spelet flyger ur skärmen på ena sidan så dyker det upp på skärmen på andra sidan.

Med andra ord, när rymdskeppet flyger ur kuben vid en viss punkt i universums gränslinje så kommer det också att flyga in i kuben i en annan punkt, på exakt motsatt sida relativt punkten där det flög ut.

Fysikern Glenn Starkman
på Case Western Reserve University i Ohio har utforskat data av den kosmiska bakgrundsstrålningen från rymdsonden Wilkinson Microwave Anisotrophy (WMAP), ett rymdskepp som mäter temperaturdifferenser i värmestrålning som finns kvar sedan big bang.

Starkman har testat Luminets förutsägelse att universum har formen av en dodekaeder med hjälp av mönster av varma och kalla fläckar som detekterats av WMAP – ljudvågor som har färdades genom universum när det var väldigt ungt.

Han kunde inte hitta några bevis för ett tolvsidigt universum inom lagret av den kosmiska bakgrundsstrålningen, men använder nu en spektrumanalysator och komplexa matematiska beräkningar för att testa huruvida formen kan existera utanför lagret.

Dessa upptäckter ger olika perspektiv på ett möjligt ändligt universum, men kosmologerna har ännu inte enats om vilken form det i så fall har.

Översatt från engelska