Har Jiang Zemin förlorat maktkampen inom kommunistpartiet?
Hu Jintao i april 2010 i Peking. (Foto: AFP/Minoru Iwasaki)


Den långa kampen mellan Kinas förre högste ledare Jiang Zemin och den nuvarande, Hu Jintao, håller nu på att definitivt vinnas av den senare. Det hävdar kinaexperten Lu Jiaping som arbetat i flera år med att avslöja Jiangs brott. Ett tydligt tecken på Jiangs fallande status är att han inte kom till öppningsceremonin för världsutställningen i Shanghai den 1 maj.

– Det var oerhört viktigt för Jiang att dyka upp vid öppningsceremonin på Expo 2010. Om han inte kunde det lär han inte heller visa sig vid någon annan viktig händelse i framtiden, sade Lu.

Shanghai, som är Jiang Zemins hemstad och högkvarter, tilldelades värdskapet för utställningen under hans administration. Huruvida han kunde delta på öppningsceremonin anses som en värdemätare för hur stark hans politiska maktgrupp är.

– Hu Jintao är nästan färdig med Jiang nu. Jiang kunde inte utöva något politiskt inflytande, sade Lu.

– Hu tog slutligen Jiangs tidigare skandaler och förräderier som anledning att tysta honom. På grund av det här vågade ingen annan stå upp för Jiang Zemin, inte ens hans eget gäng.

Lu skrev ett öppet brev den 15 december i fjol där han beskrev skandalerna som Jiang varit inblandad i:
1) Både Jiang och hans far var förrädare som gick över till japanernas sida under andra världskriget.
2) Jiang var spion för KGB och förhandlade senare bort kinesiskt territorium till Ryssland.
3) Jiang påstod att han gick med i Kinesiska kommunistpartiet redan 1949 vilket inte är sant.
4) Jiang hävdade att han är son till kommunistpartimartyren Jiang Shangqing.

Lu sade att ingen var villig att försvara Jiang i någon av dessa skandaler.

– Jiangs frånvaro vid öppningsceremonin för utställningen var arrangerad av centralkommittén och hans eget gäng. Om Jiang föll nu skulle ingen av hans eget gäng stötta honom.

Hu har velat använda Jiangs skandaler för att beröva honom hans makt, men har velat göra det utanför offentlighetens ljus, menar Lu.

– För att upprätthålla social stabilitet på ytan vill Hu för närvarande inte avslöja dessa problem. Om dessa gamla skandaler avslöjas kommer kommunistpartiet att framstå i dålig dager, vilket till och med kan leda till nationella oroligheter och en antikommunistisk rörelse. Folket kan komma att fråga varför kommunistpartiet valde en sådan förrädare och lögnare som ledare och hur han lyckades nästla sig in i centralkommittén och bli partichef, sade Lu.

– Så centralkommittén har antagit strategin att slå till där fienden är svagast och inte låta andra få veta att han är bortom allt hopp, trots att Hu besegrat honom.

Andra händelser på senare tid stödjer Lus spekulationer om att Jiang nu förlorat sin makt i Kina.

Den 30 mars i år blev information om de internationella rättsprocesserna mot Jiang för hans förföljelse av Falun Gong plötsligt tillgänglig för kinesiska nätanvändare på landets största sökmotor Baidu. Det är första gången dessa sökresultat kunnat nås på det censurerade kinesiska nätet sedan Jiang drog igång förföljelsekampanjen mot Falun Gong 1999. Denna unika situation varade dock bara i tio timmar.

Kommentatorn Li Tianxiao menar att det finns två möjliga förklaringar för den korta perioden av tillgänglighet. Det kan ha berott på  tekniska fel eller en planerad händelse. Han menar att det senare är mer sannolikt än det förra. Hu Jintao inspirerade helt enkelt Baidu till det hela.

Dessutom, inför de två stora partikongresserna i mars publicerade nyckelpersoner inom Jiangs grupp, däribland Li Changchun, Huo Guoqiang och Jia Qinglin en kronologi över Jiang Zemins samlade tankar. Bara 19 dagar senare stoppade centralkommittén detta och de involverade fick utöva självkritik. Detta är en ovanlig händelse i kommunistpartiets historia.

Lu Jiaping har i flera år kraftigt kritiserat Jiang. Kommentatorer har sagt att det inte hade kunnat ske utan att någon eller några inom kommunistpartiets högsta kretsar stöttat honom.

Översatt från engelska: http://www.theepochtimes.com/n2/content/view/35357/