Har forskarna löst Bermudatriangelns mysterium?
Bermudatriangeln markerad på karta. (Illustration: Alphaios /Public Domain)


Bermudatriangeln har länge varit ett av världens största mysterier. Dussintals fartyg och flygplan sägs ha försvunnit på ett oförklarligt vis i området.

Forskare säger nu att de kan vara ett steg närmare en lösning på mysteriet efter att de funnit kratrar utanför Norges kust, som tros kunna släppa ut enorma mängder gas, rapporterar Sunday Times. Eftersom kratrarna inte ligger i närheten av Bermudatriangeln är det hela förstås bara en teori.

Kratrarna man har funnit är 800 meter breda och 45 meter djupa, och tros ha bildats genom att metangas samlats i sediment på havsbotten utanför Norges kust. Gasen har sedan läckt genom havsbotten och upp till vattenytan.

– I de västra och centrala delarna av Barents hav finns det ett flertal gigantiska kratrar på havsbotten … som förmodligen är källan till enorma utsläpp av gaser. Kraterområdet är troligen en av de största ansamlingarna av grunda marina metanutsläpp i Arktis, berättar forskare från Norges arktiske universitet för Sunday Times.

Enligt mediaföretaget News Limited lade Igor Yelstov på Trofimuk Institute fram en liknande teori förra året.

– Det finns en version som går ut på att Bermudatriangeln är en konsekvens av reaktioner med gashydrater. De sönderfaller, och metan-is omvandlas till gas. Det sker våldsamt, som en kärnreaktion, och enorma mängder gas produceras, säger Yelstov.

– Det får havet att värmas upp, och gör så att fartyg sjunker i det här vattnet, som är blandat med enorma mängder gas.

Forskarna försöker nu avgöra om det är möjligt för fartyg att sjunka när dessa gasbubblor spricker. Frågan om hur flygplanen har försvunnit tycks dock inte besvaras av den här teorin.

Bermudatriangeln ligger i ett område i västra Atlanten. Omkring 20 flygplan och 50 fartyg har försvunnit i området det senaste århundradet.

Globala medvetandet har fysiska effekter

Cheopspyramiden är ett mysterium

VIDEO: Dödad för organ – Kinas hemliga transplantationsindustri