Hanteringen av presstödet KU-anmält


Under sin mycket korta ministerbana hann Cecilia Stegö Chilò stoppa förändringarna av presstödet.

Nu är hennes och regeringens agerande anmält till Konstitutionsutskottet (KU).

Förändringarna av presstödet skulle börja gälla vid årsskiftet. Bland annat skulle stödet till storstadstidningarna som Svenska Dagbladet och Skånska Dagbladet minska medan övriga tidningar med driftstöd skulle få en uppräkning med tio procent.

Men under de få dagar som Cecilia Stegö Chilò var kulturminister hann hon sätta stopp för det.

Massiv kritik framfördes omedelbart, bland annat från Morgan Johansson (s) och KU höll redan den 9 november ett möte för att få mer information om hanteringen av det uppskjutna stödet. Enligt Johansson väckte mötet snarare fler frågor än gav svar på de gamla.

Nu kräver han att KU granskar regeringens agerande i ärendet.

Johansson vill bland annat ha svar på om regeringen gett efter för kritik från EU-kommissionen och lovat att komma med ett helt nytt förslag om presstöd – något som nuvarande kulturminister, Lena Adelsohn Liljeroth (m), nekat till.

Någon formell begäran från kommissionen om att dra tillbaka förslaget ska inte finnas. I stället ska ett samtal ha ägt rum mellan en tjänsteman på EU-kommissionen och en tjänsteman på näringsdepartementet, enligt Jonathan Todd, EU-talesmannen i konkurrensfrågor.

I regeringen budgetpropositionen har man motiverat uppskjutningen av förändringarna med att EU-kommissionen meddelat att den tänker göra en fördjupad granskning av hur det svenska presstödet förhåller sig till bestämmelserna om statsstöd i EU-fördraget. Granskningen beräknas pågå under hela 2007.