Handlingsplan från WHO mot resistent tuberkulos i Europa
Tuberkulos är en infektionssjukdom som framför allt angriper lungorna, men även andra organ i kroppen kan påverkas. På bilden ser vi en tuberkulossjuk man som får behandling på ett sjukhus i Ukraina. (Foto: Sergei Svetlitsky/AFP)


Tuberkulos har under de senaste åren fått en förnyad spridning i världen och Europa har den högsta förekomsten av de allvarligaste formerna av resistent tuberkulos. Nyligen presenterade WHO en ny handlingsplan för att begränsa och bekämpa sjukdomens framfart, rapporterar Smittskyddsinstitutet.

Innan vaccineringen kom på 1920-talet var tuberkulos en fruktad sjukdom och äldre människor minns säkert de särskilda sanatorierna där patienter fick tillbringa långa tider, för att i bästa fall tillfriskna och återhämta sig, men många människor dog i sviterna efter den smittsamma sjukdomen.

Nya motståndskraftiga bakteriestammar utgör ett hot mot folkhälsan.  I Europa är förekomsten av de allvarligaste formerna av resistent tuberkulos (M/XDR-TB) den högsta av alla WHO-länder. Problemet anses som störst i de östra delarna av Europa men problem finns även i vissa sydeuropeiska länder.

Sjukdomens förnyade aktualitet i Europa har medfört att WHO har arbetat fram en handlingsplan som presenterades vid ett möte i Baku, Azerbadjan den 12-15 september.

Sju punkter har tagits fram med syftet att för att förbygga och bekämpa resistent tuberkulos. Den första är att begränsa utvecklingen av nya resistenta formen av tuberkulos (M/XDR-TB). Myndigheten kommer också se till att implementera en utvidgning av resistenttestning av bakterien och ökad tillgång till behandling av resistent tuberkulos.

Även infektionskontrollen ska förbättras kring fallen av resistent tuberkulos. Arbete ska också göras för att förbättra övervakningen och uppföljning. WHO tror också att det är viktigt att stärka nationellt ledarskap när det gäller frågor kring kontroll av resistent tuberkulos och som sista punkt är att speciellt utsatta grupper ska tas i beaktande.

Enligt Smittskyddsinstitutet räknar man med att en tredjedel av  världens befolkning  är bärare av tuberkulosbakterien. Minst nio miljoner människor insjuknar årligen i aktiv tuberkulos och omkring två miljoner dör till följd av den. Värst drabbat är Afrika och Asien.

I Sverige har det under de senaste åren anmälts cirka 500 fall varje år, varav de flesta är bland vår utrikesfödda befolkning.