Handelsministrar försöker nå överenskommelse
USA:s handelsrepresentant Susan Schwab och Indiens handels- och industriminister Kemal Nath talar på forumet för världsekonomi i Davos, Schweiz. (Fabrice Coffrini/AFP/Getty Images)


Handelsministrar vill ha ett möte för fortsatta diskussioner om global handel i april. Detta för att ytterligare begränsa de tvister som uppstått mellan utvecklingsländer och rika nationer.

Ministrar från USA, EU, Brasilien, Indien och andra länder, var i stort sett överens i de senaste samtalen på forumet för världsekonomi i Schweiz i slutet av förra veckan.

USA:s handelsrepresentant Susan Schwab, säger att president Bush är förbunden till en uppgörelse i den så kallade ”Doha-rundan” i World Trade Organization-samtalen innan han lämnar sitt ämbete nästa år. Schwab menar att chanserna att nå en uppgörelse kommer att minska ifall ingen överenskommelse nås under 2008.

Diskussionerna om jordbruk mellan rika och fattiga länder har hindrat en uppgörelse i samtalen som påbörjades i slutet av 2001.

Fattiga nationer har klagat över att regeringsbidrag till bönder i rika länder driver de välbärgade bönderna att överproducera, vilket pressar ned priserna och gör det svårt för fattiga bönder att konkurrera.

Välbärgade länder säger att de är villiga att reducera statsbidrag till lantbruk om utvecklingsländerna sänker tullavgifterna för import och öppnar sin marknad för varor tillverkade i de rika länderna.

Översatt från version