”Händelserna i Flushing en diplomatisk skandal”
Chen Yonglin, som 2005 lämnade sin position som förste sekreterare på Kinas generalkonsulat i Sydney, Australien, menar att händelserna i Flushing är "en av KKP:s största diplomatiska skandaler sedan regimen bildades”. (Foto: Epoch Times)


Världsorganisationen för utredning av förföljelsen av Falun Gong (WOIPFG) publicerade nyligen ett inspelat samtal med Peng Keyu, Kinas generalkonsul i New York, som erkände att han organiserat spioner att attackera Lämna KKP-manifestationen i Flushing 17 maj. Radiostationen Sound of Hope har intervjuat en kinesisk före detta diplomat i Sydney, Chen Yonglin, om händelsen.

Chen förklarar att Peng Keyus inblandning i USA:s inrikesaffärer var en allvarlig överträdelse av Wienkonventionens konsulära regler från 1963. Den före detta diplomaten säger att USA omedelbart måste varna det kinesiska kommunistpartiet (KKP) och få ett slut på dess manipulationer. Detta för att skydda nationella intressen och suveränitet.

– Att Peng Keyu organiserar en stor grupp kineser att störa Falun Gong innebär i realiteten att KKP slår sig själva i ansiktet. Det här måste vara en av de största diplomatiska skandalerna sedan regimen bildades, säger Chen.

Chen har följt nyhetsrapporteringen på CCTV, regimens officiella tv, efter attackerna i Flushing och säger sig ha funnit grundlösa anklagelser gentemot Falun Gong. Propagandan hävdar att Lämna KKP-manifestationen var en rörelse ämnad att hindra donationer till jordbävningsdrabbade Sichuan.

– Kontentan av videoinspelningarna och [CCTV:s] nyheter är motsägelsefulla. Nyheterna var fabricerade och en förvrängning av verkligheten. Så vitt jag förstår höll Falun Gong ett Lämna KKP-evenemang och pro-kommunistiska kineser försökte att störa det. Falun Gong hade under evenemanget tre tysta minuter för dem som dött i jordbävningen, säger Chen.

– Eftersom KKP har bildat en regim i varje global organisation kontrollerar konsulaten de lokala kineserna och splittrar de kinesiska samhällena, de upphör aldrig att provocera fram hat. KKP:s strategi är att använda kineser till att infiltrera samhället för att upprätthålla sin kontroll. På det här viset kan de hantera opposition till KKP:s makt samtidigt som de bedrar det internationella samfundet och fortsätter sitt styre. Vi, folket i Kina, vet alla att det här kallas ”enad front”.

Chen hävdar att KKP:s förmåga att kontrollera kinesiska utlandsstudenter och internationella studenter var tydlig när den olympiska facklan fördes fram. Genom att provocera fram nationalism utomlands, för egna politiska intressen, bröt KKP:s beskickning och konsuler, till exempel Peng, mot Wienkonventionen från 1963

– Enligt Wienkonventionens 55:e artikel tillåts inte konsulatets tjänstemän att lägga sig i andra länders inrikesangelägenheter. Peng Keyus har blandat sig i USA:s inrikesangelägenheter. Jag anser att USA:s regering omedelbart måste varna KKP, förklara att Peng inte är välkommen, eller till och med byta ut generalkonsuln i New York så att KKP:s dolda manipulationer får ett slut snarast möjligt. I annat fall utgör de ett hot emot USA:s lagar. Det kan allvarligt skada landets intressen och suveränitet. I grund och botten kommer det att skada Amerikas frihet, demokrati och de grundläggande värderingarna gällande mänskliga rättigheter, en ändlös katastrof för det amerikanska demokratiska samhället, förklarar Chen.