Handels varslar om strejk


Handels varslar om strejk i påsk. Förhandlingarna mellan Handels och arbetsgivarorganisationen hade strax innan strandat, enligt Handels.

Löneförhandlingarna rör ett nytt avtal för 120 000 anställda inom detalj- och partihandeln. Under hela helgen har parterna suttit i förhandlingar.

I går uppges Handels och Svensk Handel ha varit överens om ett treårigt avtal som skulle innebära att löneökningarna inom detaljhandeln hamnade över nivåer i de avtal som tecknats för industrin, skriver Handelsnytt. Men när uppgörelsen skulle godkännas av Svensk Näringsliv blev det ett nej.

Det var en besviken ledning för Handels som mötte medierna på eftermiddagen.

-Vi är överens med Svensk Handel om ett avtal för den kommande treårsperioden, säger förbundsordförande Lars-Anders Häggström och fortsätter:

-Men Svenskt Näringsliv förbjuder Svensk Handel att skriva under. Det är helt absurt.

Enligt Handels var parterna överens i lördags eftermiddag. Det nekande beskedet kom några timmar senare.

På frågan hur han kan vara säker att det är Svenskt Näringsliv som stoppar avtalet svarar Häggström att det var beskedet Handels fick.

Det treåriga avtalet Handels säger att parterna kommit överens om skulle för detaljhandelssidan innebära en löneökning på 13,02 procent och för lagersidan en löneökning på 11 procent. I kronor handlar det om 2 435 kronor för detaljhandeln och 2 290 kronor för lagersidan under hela treårsperioden.

I de pengarna finns en jämställdhetspott för att höja lönerna inom kvinnodominerade branscher.

Lars-Anders Häggströms tolkning är att Svenskt Näringsliv inte vill se en sådan satsning.

Dag Klackenberg, vd för arbetsgivarorganisationen Svensk Handel, delar Handels syn på det som har hänt. Parterna var enligt Klackenberg helt överens, och nöjda med att kunna lösa avtalet på egen hand utan att behöva kalla in medlare.

Han berättar för TT att Svensk Handel inte fick gehör för avtalet när det drogs i Svenskt Näringslivs berednings- och samordningsutskott.

-De var rädda för att avtalet skulle driva upp lönerna på andra områden, säger han.

Svenskt Näringslivs styrelse ska nu kallas in och Dag Klackenberg säger att han tror att det kommer att sluta med att avtalet ändå kommer att tas.

Svensk Handel har nu fram till måndag klockan 13 på sig att skriva under avtalet. Därefter kommer Handels att varsla om stridsåtgärder.

-Det rör sig om strejk. För att den ska kunna träda i kraft till påsk måste vi nu varska nio dagar innan, säger Tommy Tillgren, andre vice ordförande för Handels.

Det betyder att ett sådant varsel måste komma senast vid midnatt natten mot tisdag.

Handels förbundsstyrelse har också beslutat att hemställa hos LO om sympatiåtgärder.

Svenskt Näringsliv vill ingenting säga om uppgifterna att organisationen sagt nej över huvudet på Svensk Handel.

-Det är upp till parterna, Handels och Svensk Handel, att berätta om, säger Lars Jilmstad, Svenskt Näringslivs presschef.

TT: Men uppgifterna är ju att det är ni som sagt nej till en framförhandlad lösning mellan parterna?

-Ja, men vi har inga kommentarer, svarar Jilmstad.