Handeln med utlandet ger bra överskott


På onsdagen presenterade Statistiska Centralbyrån hur det gick med landets utlandsaffärer under september. Det gav ett handelsnetto på 11,9 miljarder kronor.

Det ekonomiska läget för Grekland är dåligt och flera länder i Europa ligger också illa till och detta har givit utslag i handeln med EU som gav ett underskott på 5,3 miljarder kronor. Det är handeln med länder utanför EU som gav ett handelsöverskott på 17,2 miljarder.

Både varuexporten och varuimporten ökade i värde jämfört med september förra året med 6 respektive 3 procent.

Ser man på handelsnettot för januari till september i år har det givit ett överskott hittills på 67,5 miljarder kronor. För samma period år 2010 var överskottet 47,2 miljarder.

Statistiken baseras på uppgifter som företag lämnar för EU-handel, tullverket lämnar uppgifter om handeln till länder utanför EU.