Hand- fot- och munsjuka sprider sig snabbt i Peking
En mor visar upp möjliga symptom på hand- fot- och munsjuka, även kallat "höstblåsor" på sitt barn. Över hundra nya fall rapporteras dagligen i Peking och sjukdomsspridningen kommer troligen nå sin topp under juni. (Foto: STR/ AFP)


Den 14 april meddelade Kinas hälsoministerium att 110 000 personer har smittats av hand- fot- och munsjuka* i Kina i år. Än så länge har 50 dödsfall rapporterats.

Biträdande chefen för Pekings hälsobyrå, Zhao Chunhui, sade att över 100 nya fall rapporteras i Peking varje dag, enligt en artikel i Beijing Times den 14 april. Enligt Zhao hade Peking 1937 fall sedan den 6 april och 88 procent av dessa var barn under fem års ålder.

Sjukdomen sprider sig snabbt bland barn i Peking och Zhao förutspår att epidemin kommer vara som allvarligast mellan maj och juli, med toppen i juni.

Det har rapporterats att allmänna hälsobyrån har krävt att olika medicinska inrättningar ska utöka sina hembesökstider till att gälla 24 timmar om dygnet fram till 31 oktober. Klinikerna har inte rätt att upphöra med tjänsterna utan tillstånd.

Enligt Kinas hälsoministerium hade 115 618 fall av hand- fot- och munsjuka rapporterats fram till 7 april och bland dem 50 dödsfall, de flesta barn under fem år. Vidare är 773 personer allvarligt sjuka.

Myndigheterna har erkänt att epidemin är allvarlig i vissa områden och förutspår att dödssiffrorna kommer stiga, Förra året rapporterades över 10 000 fall och 40 dödsfall. Siffrorna för de fyra första månaderna av 2009 har redan passerat hela förra årets.

Deng Haihua, talesman för hälsoministeriet, sade att fallen av hand- fot- och munsjuka och dödsfall till följd av sjukdomen ökar i Kina och att 95% av den påverkade befolkningen är under fem år. Sjukdomsutbrottet är koncentrerat till landsbygden och 13 personer har dött i Heze i Shandongprovinsen. Gränsen mellan Henan, Shandong, Anhui och Jiangsu är ett av de hårdast drabbade områdena.

Enligt BBC rapporterade hälsoministeriet den 27 mars att 41 846 fall rapporterats från hela Kina från årets början fram till dess. De senaste siffrorna som Deng Haihua gav hävdade dock att det var 60 905 fall bara under januari och februari. Myndigheterna har inte gett någon anledning till dessa avvikelser.

Tidigare har man i media anklagat regeringsföreträdare för att dölja information om epidemin i Heze, men Deng har inte rapporterat några resultat av den undersökningen.


* även kallad vesikulös stomatit eller ”höstblåsor”, ej att förväxla med mul-och klövsjuka som är en sjukdom hos boskap. Hand- fot- och munsjuka är vanligen inte farlig, men enstaka fall får allvarliga komplikationer.

Översatt från engelsk version: http://www.theepochtimes.com/n2/content/view/15471/