Han säger nej till Kinakommunismen
Wan Yaoqiu. (Foto: Epoch Times)


Under en intervju med Epoch Times i maj meddelade den före detta chefen för biologiavdelningens administreringskontor på universitetet i Beijings att han trätt ur det kommunistiska ungdomsförbundet.

Wan Yaoqiu är 76 år och bor i Beijing. 1956 var han lärare på Beijinguniversitetets biologiavdelning. Under anti-högerrörelsen som startades av det kinesiska kommunistpartiet 1957 stämplades han som ”högersympatisör”. Hans namn återupprättades 1978 och efter det återvände han till universitetet i Beijing. När han pensionerades 1991 var han chef för biologiavdelningens administreringskontor.

Den 5 mars 2007 skrev Wan och 60 andra som stämplats ”högeranhängare” ett brev till KKP. I det begärde man ett totalt avståndstagande från anti-högerrörelsen och bad om kompensation för andligt och ekonomiskt lidande. Den 6 april deltog Wan i en sammankomst i Beijing med 30 ”högeranhängare”. Detta väckte mycket uppmärksamhet.

Wans kungörande av sitt utträde ur det kommunistiska ungdomsförbundet (KUF):

– Jag blev fylld med kommunism när jag var ung. Jag tyckte att den kommunistiska ideologin var bra och att den stod för att göra folket lyckligt. Alltså gick jag med i KUF. Mina erfarenheter och observationer särskilt under de senaste tio åren; efter att ha bevittnat KKP:s blodiga förflutna under antihögerrörelsen, kulturrevolutionen, massakern vid Himmelska Fridens torg och förföljelsen av Falun Gong, ändrade helt min åsikt om KKP. Under året som gått insåg jag att KKP faktiskt är en sekt som begått oräkneliga brott.

– Jag känner mig lyckligt lottad att jag inte gick med i KKP (Det kommunistiska partiet). Trots att jag hatade KKP och redan mentalt gått ur KKP:s organisationer för länge sedan beslöt jag mig för att göra ett offentligt uttalande om mitt utträde ur KUF. Jag ville skilja mig från det skamliga förflutna av att ha varit medlem i KUF och helt göra mig fri från alla förbindelser med KKP.

Uppmuntrar andra genom att använda sitt riktiga namn

När man rådde Wan att använda en pseudonym vid utträdet betonade han upprepade gånger att han måste använda sitt riktiga namn.

– Att använda mitt eget namn inte bara frigör mig själv utan det föregår som exempel för andra och uppmuntrar andra, sade han.

Wan Yaoqiu berättade att han hade läst Epoch Times artiklar Nio kommentarer om kommunist partiet (De nio kommentarerna). Han sa ”de var mycket bra skrivna och de analyserar KKP i detalj. Jag håller i alla aspekter med ”de nio kommentarerna”.

På frågan om KKP skulle förfölja honom om han använder sitt riktiga namn för att träda ur KUF sade Wan:

– Det spelar ingen roll. Vad jag sagt är sant. Det är vad jag förstår. Jag känner att jag måste tala sanning när jag lever.

Många veteranmedlemmar i KKP delar min synpunkt

– Många veteranmedlemmar och tjänstemän som jag känner i KKP har samma åsikter som jag. De är rädda för att bli trakasserade om de uttrycker sin åsikt offentligt. Jag har många vänner som känner så. Många av dem har läst de nio kommentarerna och alla håller de med bokens åsikter, avslöjade Wan.

En andlig rörelse

– Att lämna KKP är en andlig rörelse. Det är meningsfullt, rationellt och fredligt. Det sprider sig snabbt och kan väcka upp människor. Åtminstone säger det till människor att se närmare på KKP. Det kinesiska folket kan inte frigöra sig själva utan att allvarlig tänka igenom om KKP, sade Wan.

– KKP kommer med säkerhet att kollapsa och jag kommer att få bevittna detta. Denna våldsamma och brutala diktator vill inte ge upp sin makt så det är dömt att ta slut. Det kan inte existera och borde inte existera. Jag är mycket säker på dess kollaps, sade Wan Yaoqiu.

Kina kommer att bli bättre utan KKP

Om Kinas framtid efter KKP säger Wan Yaoqiu:

– Kina kommer definitivt att klara sig bra efter KKP:s kollaps. Om KKP lämnade över makten kan folket göra Kina till ett mycket bättre land. KKP är bara en grupp med vanliga människor. De är inte mer intelligenta än andra. De är faktiskt mycket dåliga och brutala.

KKP är den värsta kulten

När vi talade om hans nuvarande åsikt om KKP betonade Wan Yaoqiu:

– KKP är en ond sekt och en lögnare. Den kommunistiska revolutionen är en stor lögn. KKP fortsätter sitt dödande under fredliga tider, vilket aldrig förr skådats i historien. De största katastroferna gjorda av människor orsakades av kommunisterna.

Han forsatte:

– Allt som handlar om det kommunistiska partiet är falskt. Det exploaterade bönder som gav upp sina liv för att slåss för KKP. Efter att KKP tog makten blev det en diktator. KKP hävdar självt att de representerar bönder och arbetare men dessa grupper lever ett mycket fattigt liv och åtnjuter inte frihet eller rättigheter.

KKP är inte Kina

– KKP är inte Kina och folkrepubliken Kina är bara den nuvarande diktaturen i Fastlandskina. KKP tog makten med våld. Det valdes inte av folket, sålunda passar det inte ens ihop med namnet ”republik”.

Li Qizhong, Wan Yaoqius pappa var en av de första studenterna på den beryktade militärhögskolan i Huangpu. Han var specialagent när han arbetade som tjänsteman i republiken Kinas armé. KKP beordrade honom att samla militär information och han övertalade högt rankade tjänstemän att överlämna sig under det kinesiska inbördeskriget. Tack vare Lis insatser blev han en högt rankad tjänsteman i KKP:s centralregim efter att KKP tagit makten. Li dog i Beijing 1989. Wans mamma begick självmord under kulturrevolutionen 1968.

Läs originalartikeln” target=”_blank”>engelsk version.