Hamburg kan bli bilfritt om 20 år
Solbadare och turister på segways i en park i Hamburg i maj 2011. Kommunledningen i Hamburg planerar ett nätverk av gång- och cykelvägar som ska binda ihop grönområden, parker och ytterområden. (Foto: AFP/Johannes Eisele)


Kommunledningen i Hamburg har stora planer att skapa en bilfri och grönare stad under de närmaste 15 till 20 åren. I förslaget som på tyska kallas Grünes Netz (grönt nätverk) ska Hamburg förvandlas till en grönare, friskare och trevligare stad att leva i. Grünes Netz ska helt utesluta behovet av bilar inom tjugo år, skriver 02b.com.

I det gröna nätverket som ska byggas under de kommande 15 – 20 åren ska det anläggas gång- och cykelvägar som knyter ihop stadens alla parker, stora grönområden, allmänna trädgårdar och kyrkogårdar.

Stadens utkanter ska sammanlänkas med stadskärnan genom ett omfattande nät av gång- och cykelbanor. Alla invånare ska få tillgång till säkra, bilfria pendlingsstråk.

När det gröna
nätverket är utbyggt kommer det att täcka 40 procent av Tysklands näst största stad och göra det möjligt för pendlare och turister att ta sig fram enbart till fots eller med cykel i den en gång så bilberoende staden. Det kommer att bidra till bättre hälsa för staden och dess invånare

Hamburg inser hur viktigt det är att minska den globala uppvärmningen. Under de senaste 60 åren har medeltemperaturen i staden ökat med 1,2 grader till 9 grader Celsius. Havsnivån har stigit 20 centimeter och förväntas stiga ytterligare 30 centimeter fram till år 2100.

En bilfri stad kommer utan tvekan att minska CO2-utsläppen, dessutom kommer de utökade grönområdena längs gång- och cykelvägarna också att bidra till att minska översvämningar vid kraftiga regn och stormoväder, enligt inhabitat.com.

The Guardian skriver att Hamburg har en vision om ett nätverk som inte bara hjälper invånarna att ta sig från punkt A till B på ett hållbart sätt. ”Det kommer att erbjuda folk möjligheter att vandra, bada, ägna sig åt vattensport, ha picknick eller bara njuta av naturen och djurlivet mitt i staden. Behovet att ta bilen för att göra en helgutflykt utanför staden minskar”, sade Angelika Fritsch, stadens taleskvinna.

Hamburgs Grüne Netz är en del av en växande trend, särskilt i Europa, för att skapa omfattande cykelnätverk som inte bara omfattar stadskärnor och ringvägar utan också ansluter förorterna. Köpenhamn till exempel, har målet att bli koloxidneutralt 2050 och planerar att bygga 26 ”cykelmotorvägar” som sträcker sig mellan stadens centrum och förorterna.