Halva befolkningen har mindre än 25 000 kronor på banken


Stora variationer i priser på fastigheter och bostadsrätter i landet skapar skillnader i svenskarnas privata förmögenheter. I de tre storstadslänen Stockholm, Skåne och Västra Götaland bor de rikaste såväl som de fattigaste.

I de rikaste kommunerna var medianvärdet på förmögenheter över 500 000 kronor år 2006 och i de fattigaste kommunerna var nettoförmögenheten 30 000 kronor eller mindre. I de fattiga kommunerna bor många ungdomar och de är inte fastighetsägare. I till exempel Sundbyberg, äger sju procent ett småhus jämfört med 30 procent i hela riket.

Ungefär halva Sveriges befolkning, 4,2 miljoner personer, har mindre än 25 000 kronor i finansiella tillgångar år 2006. En genomsnittlig månadsinkomst ligger som jämförelse på 20 000 kronor före skatt.

I december 2006 fanns det 1 559 317 miljonärer i landet varav drygt 848 000 var män och 710 000 kvinnor. Antalet miljonärer har fördubblats sedan 1999 vilket beror på de kraftigt ökade värdena på småhus och bostadsrätter.

Fakta

Nettoförmögenhet är tillgångar minus skulder. Pensionssparande ingår inte och inte heller bilar, båtar, konst etcetera.

Median motsvarar det mittersta värdet.