Hälsovågen farlig i trafiken
Alltfler väller att ta cykeln till jobbet. (Foto: Susanne W Lamm, Epoch Times)


Att ta cykeln eller promenera till jobbet har blivit lite av en trend. Denna hälsosamma livsstil verkar dock ha en baksida. Enligt NTF:s trafikskadeindex har det skett en kraftig ökning med närmre 3 000 skadade cyklister hittills i år. Antalet omkomna cyklister och fotgängare ökat med nära 70 procent jämfört med 2013.

36 omkomna under första halvåret 2014 är den högsta siffran sedan 2007 och ett trendbrott, skriver NTF (Nationalföreningen för trafiksäkerhetens främjande) i ett pressmeddelande. Det är ett riktigt bakslag för trafiksäkerhetsarbetet.

Vad är anledningen till att det skett en så pass stor ökning av olyckor på så kort tid?

Peter Larsson, Trafiksäkerhetsexpert på Transportstyrelsen, säger över telefon att anledningen till ökningen av olyckor beror på att det har skett en cykelboom de senaste åren. Alltfler väljer en hälsosam livsstil och rör på sig mer. En annan förklaring kan vara att vädret har varit betydligt bättre i år, utan någon riktig vinter och en fin vår, vilket leder till att fler cyklar. Dock understryker Peter att det inte finns några riktiga data att stödja den tesen med. 

– Underhållet för infrastrukturen; grusiga, hala och dåligt snöröjda vägar samt gropar i asfalten behöver ses över och kan vara en bidragande orsak, menar Larsson. 

Han säger att cyklister och fotgängare även måste vara uppmärksamma så att de har säkra passager när de ska korsa körbanor. 

Johan Lindström, generalsekreterare på NTF, skriver i ett mail att faran för cyklister och gående kan bero på att bilisterna inte håller hastigheten. Vid hastighetsbegränsningen 40 kilometer i timmen håller endast 53 procent hastigheten och vid 30 kilometer i timmen är det ännu färre som kör lagligt. Det finns ännu ingen statistik som styrker detta, men polis påstår att vi är sämre på att hålla avstånd, kör för fort och är stressade i trafiken. Samtidigt försöker man i många kommuner att öka andelen cyklister för att nå miljömål, kanske utan att göra trafikmiljön säkrare, skriver Lindström.

Siffrorna från NTF:s rapportering kan dock ge en missvisande bild. Statistikunderlaget som NTF använder bygger på transportstyrelsens informationssystem om skadade och olyckor i vägtransportsystemet (STRADA – Swedish Traffic Accident Data Acquisition). Magnus Linholm, trafiksäkerhetsanalytiker på trafikverkets trafiksäkerhetsenhet, skriver i ett mail att ett problem som inte tydligt framgår är att alla sjukhus inte rapporterar in olyckorna, eftersom det tillkommit sjukhus under tidsperioden 2007-2013 som NTF tittar på. Detta leder till att utfallet inte blir jämförbart över tiden. Det kan även vara så att alla skadade inte söker sig till sjukhus för vård.

Magnus Linholm understryker dock att även när de räknar med de fall som inte rapporteras in så blir det tydligt att allvarligt skadade cyklister ökat mellan 2012 till 2013 från ca 1 800 till 2 200. Däremot visar antalet omkomna cyklister snarare på en minskning än så länge i år, hävdar Linholm. Generellt blir det tydligt att oskyddade trafikanter ökat under senare år.