Hälsosamt åldrande
Illustration från en Konfuciansk text om barns respekt för sina föräldrar. (Artist: Guo Jujing)


Även om risken för sjukdomar och funktionsnedsättning ökar tydligt med stigande ålder, är dålig hälsa inte en oundviklig följd av åldrandet. Många sjukdomar, funktionsnedsättningar och dödsfall relaterade till kroniska sjukdomar kan undvikas genom kända förebyggande åtgärder.

Viktiga åtgärder inbegriper att leva sunt (till exempel regelbunden fysisk aktivitet, hälsosam kost, och undvika tobak) och gå på årliga hälsokontroller (till exempel screening för bröstcancer, livmoderhalscancer och tjocktarmscancer och diabetes).

I medelåldern och senare utvecklar människor gradvis tecken och symtom på åldrande såsom grånande och glesnande hår, öronsus, hörselnedsättning, infertilitet, nedsatt sexuell förmåga, klimakterium, försämrat minne, inkontinens, värk och svaghet i ländryggen, höfter och knän, benskörhet och en ökande risk för benbrott.

Inom västerländsk medicin anser man att några av dessa symtom kan bero på brist på könshormoner som östrogen och testosteron, vilket är anledningen till att hormonbehandling har hamnat i fokus som ”anti-aging” medicin.

Traditionell kinesisk medicin (TKM) erbjuder ett annat perspektiv som är baserat på energi. Ur TKM:s synpunkt är åldrandet en process där man förlorar njur-qi och essens. Njur-qi avser här inte bara anatomiskt sett de båda njurarna vi har i vår nedre del av ryggen, utan en del av ett energisystem som kallas njur-meridianen.

Njurmeridianens qi och essens är enligt skriften Gule kejsarens inre klassiker (Huángdì Nèijīng) från ca 200 f.Kr. ansvarig för hjärnans utveckling och funktion. Det omfattar hörseln, skelettet, benmärgens funktion, sexuell funktion, mental föreställningsförmåga och reglering av blås- och tarmfunktion. Njur-meridianen speglar de mentala funktionerna som viljestyrka, motivation och känslor som härrör från rädsla.

Njurens qi och essens kallas prenatala eftersom de ärvs från våra föräldrar. Därför finns det stora skillnader mellan individer och deras mängd av njur-qi och essens. Tillståndet för njur-qi och essens manifesterar sig tydligt i vårt hår.

Kvinnans klimakterium är ett kännetecken för bristfällig njur-qi och essens. Dessutom är njur-qi och essens viktiga stödjare för andra delsystem, och brist kan orsaka en mängd olika symptom.

Andra faktorer kan göra att man förlorar njuressens snabbare. Till exempel kan en dysfunktion hos andra meridianer öka behovet och utarma av njurens qi och essens, till exempel bristfällig vård under graviditet och förlossning, rikliga menstruationer, överdriven utlösning hos män och omåttlig rädsla.

Tillståndet hos meridianens qi och essens undersöks genom klassisk TKM-teknik, så kallad puls diagnosticering. De primära åtgärderna vid behandling med TKM är att balansera meridianerna med akupunktur, kinesiska örter och qigong.

Amy, en 40-årig kvinna sade att hon kände sig som hon var 90. Hon hade slutat menstruera för tio år sedan och förlorade sexlusten för nio år sedan samtidigt som hon började lida av urininkontinens och benskörhet. Dessutom led hon av svår säsongsbunden depression och sömnlöshet. Hon bedömdes enligt klassisk kinesisk medicin och fick diagnosen allvarlig brist på njur-qi. Hon behandlades under tre veckor med akupunktur och kinesiska växtbaserade kosttillskott. Hennes symptom förbättrades sedan avsevärt.

Cathy, en 65 -årig kvinna, klagade över koncentrations- och minnessvårigheter. Hon tillskrev dessa symptom som biverkningar från de fyra mediciner hon tar för sin svåra depression. Hon undersöktes enligt TKM och bedömdes ha brist på njur-qi och essens samt stagnation i levern.

Två gånger per vecka under tre månader gavs akupunktur och kinesiska örtmediciner. Förutom förbättrad kognitiv förmåga, rapporterade hon mindre smärta i ländryggen och knän, ökad sexuell tillfredsställelse, minskad urininkontinens och bättre humör. Med sin läkares hjälp fick hon också möjlighet att minska sin medicinering.

För ett hälsosamt åldrande behöver människor skydda njurmeridianens qi och essens så tidigt som möjligt. Saker som hjälper är bland annat en hälsosam livsstil, till exempel regelbunden och tillräcklig sömn, balanserad kost, regelbunden fysisk aktivitet, ett sunt sexliv och förmåga att hantera livet med mindre rädsla .

Livsmedel som kan hjälpa till att återställa njurens energi är spannmål, kokta mörkgröna bladgrönsaker, svarta sojabönor, svarta sesamfrön, svarta champinjoner, valnötter, kastanjer, fisk, räkor, tång och kött från lamm och anka. Örter som kan stödja njurenergin är ginseng, Rehmannia rot och torkade lychee-frukter.

Man kan lära sig att själv stimulera sina akupunkturpunkter med akupressur. Många avslappningstekniker och energiövningar kan påverka meridianernas balans positivt. Vi rekommenderar särskilt mindfulness – baserad meditation, tai chi och qigong. Självkultiveringssystem baserade på kinesisk medicin såsom Falun Dafa främjar hälsan och går bortom ”anti-aging” och strävar efter andlig upplysning.

Åldrande är en naturlig process i livet, och ett hälsosamt åldrande är möjligt, särskilt genom att integrera det bästa av österländsk och västerländsk medicin. Därför är det tillrådligt att ta en konsultation med en välutbildad doktor i traditionell kinesisk medicin för att diskutera en individuell plan som använder gammal kinesisk visdom. Dock bör du göra det som ett komplement till den vård du redan får av din läkare i konventionell medicin.

Jingduan Yang är en certifierad psykiater och är en fjärde generationens läkare i kinesisk medicin. Hans hemsida är taoinstitute.com