Hälsofarliga kemiska produkter minskar
Kretskort från elektroniska apparater sorteras för att hålla miljön ren innan de transporteras till specialiserade återvinningsföretag. (Foto: AF/Derric Ceyrac)


Andelen hälsofarliga konsumentprodukter minskar enligt årets rapport Miljö- och hälsofarliga kemikalier från Kemikalieinspektionen och SCB.

Giftfri miljö är ett av regeringens miljökvalitetsmål. Det fungerar inte när det gäller ämnena bly och kadmium. Trots att det bestämts att ämnena inte ska användas mer, har det inte skett någon tydlig nedgång de senaste tio åren. Sedan 2006 används 20 000 ton varor med blyinnehåll per år. Kadmium minskade i användning mellan 2008-2009 men ökade under resten av 2000-talet. 

Det finns mer än 5 000 olika kemiska produkter med de kemiska ämnena metylisotiazoloner. De är allergiframkallande och används som konserveringsmedel i massa- och pappersbranschen och annan kemisk industri, men även i livsmedels- och textilindustrin.

Trots mängden produkter blir den totala mängden av metylisotiazoloner som används per år 108 ton eller 12 gram per person.

Under 2009 köpte svenska konsumenter i snitt 9,5 kilo färg per person, 17 procent av  dessa var lösningsmedelsbaserad färg. Den andelen sjunker stadigt och som jämförelse motsvarar den 29 procent år 2002.

Rapporten tittar bakåt i tiden och finner att av de kemiska konsumentprodukter som importerades i början av 90-talet var drygt hälften hälsofarliga. I slutet av 90-talet började de hälsofarliga produkterna att minska och andelen är idag 39 procent.

Konsumentkemikalier är exempelvis färg, rengöringsmedel, bensin och lim.