Hälsa och miljö i Bushs tal till USA
Den största delen av den amerikanske presidentens tal till nationen handlade om kriget i Irak och vikten av att kongressen ställer sig bakom den planerade truppförstärkningen. Men medborgarna fick också löften om satsningar på hälsa och miljö. (Foto:AFP/Pool/Larry Downing)


Skatter, sjukförsäkringar och budgetbalans, klimatförändringar och energiförbrukning. Till sist kom kriget i Irak och kamp mot terror och extremism. De var de tunga delarna i president Bushs tal till nationen i natt.

– Jag är den första president som kan börja mitt tal till nationen med orden: Fru talman, inledde Bush och gratulerade samtidigt demokraterna till majoriteten i kongressen.

Den federala budgeten måste balanseras, sade Bush i sitt tal efter att ha poängterat vikten av samarbete i kongressen. Och vi kan göra det utan att höja skatterna.

– Låt oss arbeta tillsammans för att genomföra reformerna, sade han.

– Alla amerikanska medborgare ska ha bra och överkomlig hälsovård.

Bush föreslog skattelättnader för amerikaner som själva betalar sina sjukförsäkringar. För majoriteten som får sina försäkringar genom arbetet, kan försäkringskostnaderna i stället höjas.

Samtidigt ska det statliga stödet flyttas från de statliga sjukhusen till ett nytt system som ska ge de fattigaste amerikanerna möjlighet att köpa sina egna sjukförsäkringar.

Av USA:s 300 miljoner invånare saknar 47 miljoner sjukförsäkring.

Bush kräver en 20-procentig nedskärning av bensinförbrukningen den närmaste tio åren och kontroll över farliga utsläpp. Han kallar den globala klimatförändringen en ”allvarlig utmaning”.

Bensinnedskärningen ska uppvägas av förnyelsebara och alternativa bränslen som etanol och bensinsnålare bilar. Utsläppen från bilar och lastbilar ska minskas med tio procent till 2017, motsvarande avgaserna från 26 miljoner bilar. Landets oljereserv ska fördubblas före 2027, för att minska sårbarheten inför naturkatastrofer och eventuella terroristattacker mot bränsleförråd.

Snart gick Bush över till att tala om kriget mot terrorn. Han räknade upp de segrar USA vunnit genom att avslöja planerade attacker och konstaterade:

För att vinna kriget mot terrorismen måste vi ta strid mot fienden.

Han varnade för ”det växande hotet från shiamuslimska extremister” som han sade var ett lika stort hot mot USA som al-Qaida och som vill ta makten i Mellanöstern.

– Vi vet att många av dem tar sina order från regimen i Iran som stöder och beväpnar terrorister som Hizbollah, sade Bush och upprepade löftet om att inte tillåta Iran att skapa oro i Irak.

– Kriget mot terrorismen är mer än ett krig med vapen, det är en avgörande ideologisk kamp och vårt lands säkerhet ligger i vågskålen, sade han.

– För att segra måste vi röja undan de omständigheter som föder blint hat och som drev 19 män att stiga in i flygplan och komma och döda oss.

Många i denna kammare förstår att USA inte får misslyckas i Irak, sade Bush och hävdade att hans plan var den som hade störst chanser att lyckas. Han bad kongressen att ge hans Irakplan en chans att fungera.

– Konsekvenserna av ett misslyckande skulle bli ohyggliga och långtgående, sade han

– Denna dag, denna timme står det fortfarande i vår makt att forma utgången av denna strid. Låt oss fatta ett beslut och vända skeendet mot seger, sade Bush.

Om de amerikanska trupperna kliver tillbaka innan Bagdad är säkrat körs den irakiska regeringen över av extremister från alla håll, spådde presidenten. Vi kan vänta oss ett jättelikt slag mellan shiaextremister understödda av Iran och sunniextremister med hjälp av al-Qaida och den gamla regimen. Våldet kan sprida sig i hela landet och hela regionen kan dras in i konflikten.

– Detta är inte den strid vi gick in i i Irak, men det är den strid vi befinner oss i nu.