Håller Kinas fastighetsmarknad på att ta fart igen?
Priserna på exklusiva kontor har stigit. Här är ett exempel på ett Versailles-inspirerat kontor i Kina. (Foto: STR/AFP/Getty Images)


Många håller koll på Kinas aktiemarknad och valuta. Frågan är om rallyt på börsen håller i sig? Kommer Internationella valutafonden (IMF) att ta med Kina i sin valutakorg? Samtidigt blåser det nya vindar på fastighetsmarknaden i Kina.

Priset på nybyggda bostäder sköt i höjden sista veckan i oktober, och ligger 7,55 procents högre (mätt i kvadratmeterpris) än samma tid föregående år, enligt analysföretaget JL Warren Capital.

Övriga bostadstransaktioner ökade med så mycket som 51,2 procent under året.

Tredje kvartalet uppvisade bostadsmarknaden effekter av några gynnsamma politiska lösningar. Priserna på lyxbostäder i Peking, Shanghai och Guangzhou ökade kraftigt, skrev Knight Frank fastighetsrådgivning i en rapport.

Efter att fastighetsbubblan började spricka i 2014 har det bedrivits en gynnsam bostadspolitik. Den kinesiska centralbanken PBOC har redan sänkt styrräntan sex gånger i år och det har skett lättnader inom bostadspolitiken som minskade registreringsavgifter i tätorterna och lägre kontantinsatser.

”Med den låga räntan steg priserna på exklusiva kontor i Peking, Shanghai och Guangzhou vilka är attraktiva investeringsobjekt”, skrev Knight Frank.

Uppgången kan endast ses i några av storstadsregionerna.

”Försäljning skiljer sig mellan de 35 städerna, där man ser en ökning, och med resten av Kina där omsättningen och priserna är lägre. De olika områdenas popularitet driver upp priserna på mark oproportionerligt”, skriver JL Warren Capital.

Men de stigande priserna kommer inte ha en positiv inverkan på tillväxten, enligt JL Warren. Bostadspriserna, trots att de stiger i vissa städer, håller ingalunda jämna steg med ökningen av markpriserna. Det förklarar varför nybyggnation av bostäder sjunker och därmed kommer inte bostadsbyggandet att spela en betydande roll för en ökad BNP-tillväxt under 2016.