Hållbar vecka allt hetare
Från Kalmarsundsveckan 2014. Foto: Kalmarsund Promotion


I början av september äger Kalmarsundsveckan om hållbar utveckling rum för tredje året i rad och evenemanget bara växer, både till storlek och antal dagar. Det visar att allt fler människor börjar ta miljön på allvar och vill medverka till en mer hållbar framtid.

Kalmarsundsveckan kommer äga rum den andra till sjätte september, men redan nu arrangeras ett trettiotal aktiviteter i fyra olika kommuner.

Utvecklingen av en årlig Kalmarsundsvecka om hållbar utveckling började av flera olika anledningar. Man ansåg att tiden var mogen och att de företag som förbisåg hållbarhetsarbetet inte skulle klara sig i längden. Dessutom saknades det ett evenemang av den här typen.

– Den rollen vill vi ta i Kalmarsundsregionen och visionen är att på sikt växa till en mötesplats även för Östersjöländerna. Kalmarsund kan med sitt geografiska läge i Östersjön ta initiativ till att kommunicera goda exempel och ses som ett referensområde för hela Östersjöregionen, säger Johann Malmström, projektledare program, Kalmarsund Promotion.

I regionen finns väl utvecklade och framstående företag, vars innovationer bidrar till en bättre miljö. Det finns gott om vind, sol och skog som kan utnyttjas till egenproducerad förnyelsebar energi. Länets kommuner har ett gemensamt mål att bli fritt från fossilbränsle år 2030. Linnéuniversitet utövar också en bred forskning inom maritim verksamhet, som bidrar till en bra grund för flera hållbara innovationer.

Visionen

– Visionen är att få Kalmarsundsveckan att växa år från år och attrahera en nationell publik. På lite längre sikt även ta plats i ett internationellt sammanhang där Kalmarsund i en mix av framgångsrik forskning, innovativa företag och organisationer möter beslutsfattare och ledare från hela Östersjöregionen, säger Malmström.

Det hela började 2013 med en heldagskonferens där näringslivstoppar deltog, samt ett elbilsrally. 2014 hade det utvecklats till en två dagars aktivitet med Rally Kalmarsund och ett hållbarhetsexpo.

Nu har det alltså utvecklats till ett fem dagar långt evenemang och Stortorget på Kvarnholmen kommer att bli en central punkt för många av aktiviteterna. Bland annat kan man besöka Open innovation om laddinfrastruktur för elbilar, hållplats för hållbarhetssafari och Kalmarsundsrallyt.

– Kalmarsundsveckan 2015 – ett hav av möjligheter, har växt kraftigt. Vi presenterar ett program med trettiofem till fyrtio aktiviteter under fem dagar på fyra orter med tyngdpunkt i Kalmar. Det är över tjugo företag/organisationer som står som arrangörer av egna programpunkter. Det är en bred uppslutning, från miljöteknik till sociala företag och offentliga organisationer, säger Malmström.

Kalmarsundsveckan skall vara en öppen plats för hållbarhetsfrågor, där man lyfter fram goda exempel, utbyter kunskap, inspirerar varandra till hållbara innovationer och pratar om vår framtid.

Alla måste engagera sig

Enligt Malmström måste alla engagera sig i samhällsutvecklingen, vilket gäller såväl företag, organisationer, politiker och allmänheten.

– Först och främst med anledning av miljön och de sociala aspekterna men även ur ett ekonomiskt utvecklingsperspektiv. Vi lever i en global konkurrens där framgång och hållbar utveckling endast uppnås genom ett helhetstänk, säger Malmström.

Förutom Stortorget på Kvarnholmen, så kommer även Nybro, Emmaboda och Öland agera värdar och bidra med egna programpunkter.

– Vi hoppas kunna förmedla mer kunskap, initiativ till åtaganden och inspirera till hållbara innovationer i och runt Östersjön. Naturligtvis vill vi även visa upp hur fantastisk svenska landsbygden kan vara när den är som bäst, säger Malmström.