Hälften har arbete innan avslutad yrkesutbildning


Så gott som hälften har arbete innan utbildningen är klar. Nästan nio av tio har arbete inom ett halvår, visar en undersökning som gjordes i höstas, av de som examinerade från yrkeshögskoleutbildningar år 2010.

”Nära 90 procent av de examinerade säger sig vara nöjda med sin yrkeshögskoleutbildning”, säger generaldirektör Pia Enochsson på Myndigheten för yrkeshögskolan, i ett pressmeddelande.

Nästan hälften av de i arbete efter examen säger att de har fått mer kvalificerade arbetsuppgifter än före utbildningen. De flesta av de examinerade anser också att de teoretiska och praktiska kunskaperna som de fått genom utbildningen kommer till nytta i deras nuvarande arbete.

Studien utfördes av Statistiska centralbyrån (SCB) på uppdrag av Myndigheten för yrkeshögskolan. Den bygger på en enkätundersökning som gjordes under hösten 2011 av de som examinerade året innan.