Hälften av jordens befolkning äger lika mycket som världens 85 rikaste personer
(Foto: Oxafam) Oxfam Internationals rapport visar att världens 85 rikaste personer har en sammanlagd förmögenhet som motsvarar tillgångarna hos 3,5 miljarder av världens fattigaste människor.


De 85 rikaste personerna i världen äger lika mycket rikedom som hälften av världens befolkning, visar en ny rapport.

Oxfam Internationals rapport visar att världens 85 rikaste personer har en sammanlagd förmögenhet motsvarande 3,5 miljarder av världens fattigaste människors tillgångar.

”Denna massiva koncentration av de ekonomiska resurserna i händerna på få människor utgör ett betydande hot mot politiska och ekonomiska system”, enligt rapporten.

”I stället för att gå framåt tillsammans, blir människor alltmer åtskilda genom ekonomisk och politisk makt, vilket oundvikligen förstärker sociala spänningar och ökar risken för samhälleliga sammanbrott.”

Informationen i Oxfams rapport är baserad på bland annat enkäter, undersökningar och forskning av rapporter, tillika andra uppgifter och data.

De globala välgörenhetsorganisationerna uppmanar de ledare som kommer att delta på årets Världsekonomiska forum i Davos, Schweiz den 23-24 januari att vidta åtgärder för att utjämna de stora skillnaderna på ägande och rikedomar.

Rekommendationerna innefattar åtstramning av skatteregler och att skapa regler för att undvika att rika människor ska använda sitt ekonomiska välstånd för att söka politiska favörer.

Sedan slutet av 1970-talet, har skattesatserna för de rikaste sjunkit i 29 av de 30 länder för vilka uppgifter finns tillgängliga.  Det innebär att på många ställen har de rika inte bara fått mer pengar, utan betalar också mindre skatt, enligt Oxfam.

Förhållandena i olika länder och områden lyfts fram i rapporten. I USA, till exempel, har alla åren med finansiell avreglering lett till att inkomstandelen hos en procent av folket i toppskiktet, ligger nu på den högsta nivån sedan strax före den stora depressionen.

I Indien har antalet miljardärer tiodubblats under de senaste tio åren, där en bidragande orsak varit en regressiv skattestruktur och att rika människor har utnyttjat sina kontakter för att få favörer från statliga arbetare.

I Afrika utnyttjar globala företag bland annat människor och länder för att undvika skatter.


Översatt från engelska