Haiti, plundringar, köer och lite hopp
En gatuförsäljare vill verkligen inte att någon ska stjäla hennes varor. Det är ju hennes levebröd och andra hjälper henne därför i ett försök att hålla tjuvarna borta. Nu går det dock att tjäna lite pengar, FN har börjat distribuera 40 miljoner dollar. Du får kontanter men du måste arbetar för dem. Så många är nu sysselsatt med att rensa upp och kanske kan säkerhetssituationen förbättras lite med det erbjudandet. (Foto: Roberto Schmidt / AFP)


FN uppgav den 25 januari att så många som 800 000 människor kan ha blivit hemlösa på Haiti. 235 000 haitier har flytt Port-au-Prince efter erbjudande om fri transport ut ur staden. Det finns inte tält till alla, liksom mat och vatten, men situationen blir stadigt bättre.

När törsten och hungern är svår blir det lätt uppror och när FN:s fredsbevarande styrka skulle dela ut mat visste organisatörerna detta, därför ordnades ett kösystem. Det var lönlöst.