Haiti kan bara återuppbyggas med mänskliga rättigheter
FN-soldater övervakar matdistribution till en kvinna i staden Petition-ville, förort till Port au Prince i Haiti, den 1 februari. (Foto: Thony Belizaire/AFP/Getty Images)


Överväldigade av sorg, medkänsla och misströstan har världens människor följt räddnings- och hjälparbetet för dem som drabbades av jordbävningen i Haiti i januari. Många av dem som arbetat i Haiti fruktar dock att en onödig och långvarig katastrof lurar runt hörnet om de internationella ingripandena inte frigörs från de gamla mönstren. När den internationella hjälpen börjar flöda in i Haiti har vi ett mycket kort tillfälle att bryta med de tidigare misslyckandena och istället möjliggöra en verklig förändring i landet.

The Robert F Kennedy Center for Justice and Human Rights (RFK Center) har de senaste åtta åren samarbetat med den medicinska gräsrotsrörelsen Zanmi Lasante/Partners in Health i Haiti. Under de åren har de internationella hjälpinsatserna i bästa fall kunnat beskrivas som icke hållbara och i värsta fall avsiktligt skadliga. 

År 2000 godkände USA och the Inter-Amerikan Development Bank lån på flera miljoner dollar. Dessa pengar hade kunnat användas till livsviktiga projekt inom vatten, hälsa, utbildning och vägar. Istället hölls lånen tillbaka eftersom givarna motsatte sig den dåvarande presidenten Jean-Betrand Aristide. Trots att hjälpen så småningom betalades ut saknar de samhällen där pengarna skulle användas till vattenprojekt fortfarande – tio år senare – rent vatten. Det bidrar till oräkneliga dödsfall varje år orsakade av vattenburna sjukdomar.

2004 lovade det internationella samfundet en miljard dollar i stöd till Haiti. Hjälporganisationer har försökt kontrollera hur det löftet hållits men har inte lyckats få tydliga och tillförlitliga svar från givarna om hur det gått med hjälpen. Utan transparens och en samordnande organisation att vända sig till, har det haitiska folket haft små möjligheter att få veta om pengarna någonsin kom till landet, vart de i så fall gått och hur de skulle kunna användas för att förbättra sina samhällen. Haitiska regeringskällor har bekräftat att den största delen av löftet aldrig uppfylldes.

Efter att orkaner härjade landet 2008 samlade man sig åter internationellt för hjälp till Haiti. En biståndskonferens resulterade i 324 miljoner dollar i stödpåtaganden. När jordbävningen slog till 12 januari i år hade det mesta av de utlovade pengarna inte nått sina mottagare.

Genom historien har interventioner i Haiti oftast skett i form av välgörenhet. Det internationella samfundet, frivilligorganisationer, internationella organisationer och givarländer har gång på gång samlats för att uttala löften om stöd, för att sedan i tysthet backa från åtagandena. 

Internationell välvilja är en kritisk faktor för Haitis framtid. Men enbart välgörenhet kommer inte att kunna bygga upp ett säkrare och mera hållbart Haiti. Bara genom att slå in på en ny väg, vägledda av övertygelsen om att de mänskliga rättigheterna ska komma Haitis folk till del, kan världens länder hjälpa till att skapa en verklig och varaktig förändring.

Kerry Kennedy är ordförande för och grundare av Robert F Kennedy Center for Justice and Human Rights. Monika Kalra Varma är direktör för RFK Center for Human Rights.

Översatt från:http://www.theepochtimes.com/n2/content/view/29572/