Haiti fortfarande i spillror - återuppbyggandet avstannat
Presidentpalatset i Haitis huvudstad Port-au-Prince den 12 maj. Fem månader efter den förödande jordbävningen som drabbade Haiti finns inga tecken på återuppbyggnad av palatset, vilket gör det till en symbol över Haitis avstannade ombyggnadsprocess. (Foto: Thony Belizaire / bilder Getty)


Återuppbyggnadsprocessen i det jordbävningsdrabbade Haiti har stannat av. Det slås fast i en rapport från ett amerikanskt senatsutskott som undersökt hur effektivt USA:s stöd på två miljarder dollar har varit.

Fem månader efter att den förödande jordbävningen drabbade Haiti och dödade 230 000 människor och tvingade miljoner till hemlöshet har lite åstadkommits när det gäller återuppbyggnaden av landet, konstaterar Haiti at Crossroads, en rapport som offentliggjordes den 22 juni.

”Skräp sprids fortfarande på gatorna, de flesta av byggnaderna har skadats eller till och med rasat samman och spontana tältläger med torftiga förhållanden har växt upp överallt,” säger rapporten.

Som symbol för den avstannade återuppbyggnaden ligger presidentpalatset kvar likadant, fortfarande helt i ruiner, utan några tecken på återuppbyggnad.

”Känslan av akut kris har lagt sig, och det har också känslan av att det brådskar med att vidta djärva åtgärder – den ”nya drömmen” om Haiti som man hoppades på för flera månader sedan”, konstaterar rapporten.

Planer på att flytta miljontals människor ut ur de provisoriska tältlägren, som dykt upp som svampar ur jorden i efterdyningarna av jordbävningen i Haitis huvudstad Port-au-Prince, har inte kommit längre än till ett utkast. När orkansäsongen nu närmar sig, ”skulle även en liten orkan kunna döda flera tusen”, förutspår rapporten.

Regnperioden har redan gett upphov till spridning av smittsamma sjukdomar i lägren som saknar ordentlig sjukvård och säkerhet.

Även utan den katastrofala jordbävningen var Haitis utveckling en mödosam kamp i motvind. Före jordbävningen hade mindre än 30 procent av haitierna tillgång till el och hälften av dessa utnyttjade elnätet olagligt. Åttio procent av haitierna levde på mindre än två dollar om dagen.

Haitis ledare är kvar i stadiet ”chock och sorg”, eftersom många erfarna ledare och tjänstemän dog i jordbävningen, enligt rapporten.

”Nästan alla ministeriebyggnader skadades eller förstördes på grund av närheten till skalvets epicentrum. Ett stort antal tjänstemän dödades omedelbart och den haitiska regeringens ryggrad krossades,” skriver senatens utskott.

För närvarande verkar de flesta ministerierna i provisoriska kontor, vissa bara tält, utan fungerande datorer. De flesta tjänstemän har inte fått någon lön sedan jordbävningen.

”Arbetet med att återuppbygga Haiti måste ledas av Haitis regering, i första hand president Préval. Hittills har regeringen inte gjort något faktiskt jobb med att meddela haitierna att den är ansvarig och redo att leda återuppbyggnaden” säger rapportens författare.

Det finns en oro över att Haitis bräckliga demokrati ska äventyras ytterligare eftersom det finns stora svårigheter att registrera väljare inför parlamentsvalet i november, ursprungligen planerat till februari i år. Många offentliga handlingar försvann i skalvet.

Rapporten lägger också en del av skulden för den kaotiska situationen på bidragsgivarna och säger att oenighet och splittring har lett till motstridiga budskap om viktiga frågor som lämpats över på Haitis ledning.

”Nuvarande givarinsatser präglas av alltför stor uppsplittring och en mängd olika metoder och strategier som undergräver återhämtning och återuppbyggnad”, säger rapporten.

Rapportens författare säger att givarsamfundet behöver en enad och konsekvent röst för att kunna företräda sina intressen och att anpassa sina prioriteringar till en övergripande ram för återuppbyggnaden.

Översatt från: http://www.theepochtimes.com/n2/content/view/37898/