H1N1-behandling med plasma väcker oro i Kina
Två kvinnor med ansiktsskydd på tunnelbanan i Peking, 2 december 2009. Serum eller plasma från människor som tillfrisknat från H1N1-influensan används för att behandla patienter i Kina som är allvarligt sjuka på grund av viruset. (Foto: Peter Parks/AFP/Getty Images)


Om du bor i Kina och har haft H1N1-viruset men tillfrisknat vill regimen ha ditt blod.

Serum eller plasma från människor som tillfrisknat från H1N1-influensan används för att behandla patienter i Kina som är allvarligt sjuka på grund av viruset. Denna metod oroar experter och sjukhuspersonal och somliga menar att myndigheterna passar på att samla in blod som man senare kommer tjäna pengar på.

Plasmabehandling anses inte tillräckligt säkert för att användas rutinmässigt, enligt Li Xingwang, biträdande ledare för det behandlingsteam för H1N1 som utsetts av det kinesiska hälsoministeriet och chefen för infektionscentret på Ditansjukhuset i Peking.

Xiaolin Lin, virolog och specialist på förebyggande medicin för USA:s armé håller med. 

Det finns inga mer vittgående bevis som stödjer plasmabehandling, sade han.

Det enda fall av lyckad plasmabehandling som finns dokumenterat enligt Lin är ett fall från Guangxiprovinsen 2006 och den patienten hade fågelinfluensan H5N1.

Lin sade vidare att det kinesiska hälsoministeriet inkluderade plasmabehandling som en sista utväg i sina riktlinjer för behandling av H1N1. Patienter som hämtat sig från sjukdomen bär på antikroppar mot viruset i sin blodplasma.
– Det finns bara två skäl till varför plasmabehandling används. Endera har viruset spridit sig för mycket eller så har det muterat.

Lin sade att plasmbehandling användes för 100 år sedan, innan antivirusmedicin och antibiotika fanns, vilket är billigare och borde kunna kontrollera viruset. Nuförtiden används plasma mestadels för att behandla sjukdomar som blödarsjuka.

Förfrågningarna om blod oroar Lin. Att samla in stora mängder blod kan vara svårt och kostsamt.

Att lagra plasma är också något av rysk roulette, sade han. Enligt organisationen Human Rights in China (HRIC) är det även ”extremt ohygieniskt”. Att samla blod från många människor på samma plats ökar risken för infektion kraftigt. Patogener eller HIV-virus från en enda påse blod kan infektera hundratals eller tusentals andra. 

Det är precis vad som hände när lokalregeringen i Henanprovinsen uppmuntrade blodförsäljning för ett årtionde sedan. Det orsakade en massiv spridningsvåg av AIDS över hela provinsen.

Röda korsets blodcentrum i Henan har nu rapporterats uppmuntra fler människor som tillfrisknat från H1N1 att donera blod.

En arbetare på centret sade att fler människor donerat blod sedan plasmabehandlingen sattes i verket. 

– Varje dag får centret 60, 70 eller till och med 100 frivilliga donatorer.

Enligt virologen Lin har den kinesiska regimen inte talat om för allmänheten vad som verkligen ligger bakom blodinsamlingen. En stor behållare blod kan ge nästan 150 000 kr i Kina, och efter att man processat det kan det ge tre gånger så mycket, enligt en HRIC-rapport. Lin sade att myndigheterna kan tänkas ta tillfället i akt att samla in blod från allmänheten för andra användningsområden, som allmän akutsjukvård. 

– De har alltid ont om blod, sade han.

En anonym anställd vid Wuhans sjukdomskontrollscentrum i Hubeiprovinsen sade att plasmabehandling inte är nog utvecklad och att sjukhus i de flesta provinser har uttryckt reservationer angående metoden.

– Tekniken att använda plasma från patienter som återhämtat sig från H1N1 för att behandla patienter är under utveckling. Många sjukhus har slutat använda den här behandlingen medan andra fortfarande tillämpar den.

Li, som arbetar vid Liaochengs sjukdomskontrollcentrum i Shandongprovinsen sade att blodet ska användas till patienter i kritiskt tillstånd. Han specificerade inte om dessa kritiska tillstånd hade med H1N1 att göra eller ej.

De som får donera blodplasma innefattar patienter som har lämnat sjukhus för mer än en vecka sedan, vem som helst som behandlats hemma och som varit frisk i två veckor samt folk som vaccinerats mot H1N1 inom de senaste tre månaderna.

Dessa kriterier listades i hälsoministeriets tillfälliga regler om hantering av blodinsamling från tillfrisknade H1N1-patienter, som kom den 9 december.

Den buddhistiska nunnan Miao, som grundat flera initiativ för att arbeta med döende AIDS-patienter i Guangdongprovinsen, sade till Sound of Hope Radio:

– Det här projektet kan ge pengar till kommunistpartiet och hälsosystemet. Det är orsaken till att regeringen stödjer dessa behandlingar. De bryr sig aldrig om folket. Så länge de kan tjäna pengar kommer regeringen och sjukhusen att samarbeta. De flesta kineser är redo att prioritera vinst framför allt annat i den här situationen.

Översatt från: http://www.theepochtimes.com/n2/content/view/27423/