Gynnsamt göra utträde
Li har hjälpt människor i Kina att lämna det kinesiska kommunistpartiet. (Foto: NTDTV)


På banderollerna står: ”Himlen kommer att förgöra det kinesiska kommunistpartiet” ”Lämna KKP (kinesiska kommunistpartiet) för din egen säkerhet” och ”KKP:s onda ande har redan drivits ut, så vad väntar du på?”.

När man ser dessa banderoller på offentliga möten för att lämna kinesiska kommunistpartiet kan man inte låta bli att undra om de står för något verkligt eller bara är slagord, samt vad det kinesiska folket egentligen tycker om att lämna kommunistpartiet. Den 31 mars, vid ett möte i Chicago intervjuade en reporter från New Tang Dynasty TV en kvinna med namnet Li, en frivilligarbetare som arbetat med utträdesprojektet i Kina och anlände till USA i oktober förra året.

När Li hörde om intervjun sprang hon hem och hämtade en stor bunt papper av olika former och storlekar. Pappren var fyllda med pseudonymer som ”Tur” och ”Dyrbar” men även en del riktiga namn. På dem stod också meningar som ”Jag lämnar frivilligt det kinesiska kommunistpartiet”, ”Frivilligt utträde ur kommunistiska ungdomsbrigaden” och liknande fraser. Li sade att det här var utträdesdeklarationer hon tagit med från Kina. Under de två senaste åren hade endast hennes egen andel insamlade utträden ur de tre kommunistorganisationerna uppgått till över 3 000 namn. Den äldsta personen var 80 och den yngsta var 20.

Li fick frågan om det kinesiska folket kunde acceptera fraser som ”Himlen kommer att förgöra kommunistpartiet” och ”Lämna KKP för din egen säkerhets skull”. Hon svarade att ”många människor förstår dem”. Hon sade att i Kina är detta projekt mycket farligt, men ingen har någonsin förrått dem. Anledningen är att många människor, särskilt tjänstemän som lämnat partiet, märker att många av deras sjukdomar såsom blodproppar i hjärnan, botats. När hon besöker dessa människor igen kallar de alla henne för sin räddare.


 Pappersbitar av olika storlekar, fulla med namn. Fru Li sade att hon tagit med dessa utträdesdeklarationer från Kina. (Foto: NTDTV)

Pappersbitar av olika storlekar, fulla med namn. Fru Li sade att hon tagit med dessa utträdesdeklarationer från Kina. (Foto: NTDTV)

Li berättade att hon en gång gick till ett sjukhus för att göra reklam för utträdena, och mötte en gammal kvinna med cancer i bukspottkörteln. Li rådde henne att träda ut ur kommunistpartiet, och hon svarade, ”Jag är redan så sjuk, vad är det för mening med att träda ut nu?”

Li sade till henne, ”Det är inget problem, det kommer att säkra din lycka i nästa liv.” Den gamla kvinnan trodde på det halvt om halvt och sade ”Jag är redan så sjuk. OK, om du säger att jag ska träda ut så gör jag det.” En kort tid därefter kunde den gamla kvinnan gå igen och hennes cancer botades. Efter detta gick hon till sin sons kontor och sade högt: ”Jag lämnade kommunistpartiet och min cancer botades. Du visade så mycket av en sons vördnad, men vem botade min sjukdom?” Sonen blev livrädd och sade: ”Mamma, tala inte om det där härinne på kontoret, vi talas vid hemma.” Den gamla kvinnan sade: ”Jag vill öppet tala om det härinne och varna er alla att inte göra så många saker mot himlen.”

Det visade sig att detta var den lokala 610-byrån, den byrå som hanterar Falun Gong-ärenden, och att den gamla kvinnans son var chefen för byrån.

Li sade också att aktiviteterna utomlands för att stödja människor i Kina verkligen är uppmuntrande.

Originalartikel” target=”_blank”>engelsk version.